Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt :6 , Sayı : 4 , ARALIK 2016

"BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 6, Sayı: 4, Aralık 2016");

BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 6, Sayı: 4, Aralık 2016
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.SON ÜÇ YIL İÇİNDE DOĞUM YAPMIŞ KADINLARDA STRES İNKONTİNANS: PARİTE VE DOĞUM ŞEKLİNİN ETKİSİ

Orhan ALTINBOĞA, İsmail Burak GULTEKIN, Cüneyt Eftal TANER

Sayfa No: 1-7 [ÖZET] - [PDF]

2.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE İŞLEVSEL PERFORMANSIN ERİŞEBİLİRLİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Çiğdem Belgin DİKMEN, Sare SAHİL

Sayfa No: 8-20  [ÖZET] - [PDF]

3.HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KESİCİ-DELİCİ ALETLERLE YARALANMAYA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Burcu KARATAŞ, Sedef Seval ÇELİK, Ayşegül KOÇ

Sayfa No: 21-29 [ÖZET] - [PDF]

4.TRAVMATİK OLMAYAN TALAR OSTEOKONDRAL DEFEKTDE İSKEMİK ETYOLOJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmet AKÇA, Kadıhan Yalçın ŞAFAK, Safiye Tokgöz ÖZAL, Zeki TAŞDEMIR, Tamer BAYSAL

Sayfa No: 30-33 [ÖZET] - [PDF]

 

6.HİPERTANSİYONUN HOMOSİSTEİNEMİ SEVİYELERİYLE İLİŞKİSİ

Meral EKİM, Hasan EKİM

Sayfa No: 39-44 [ÖZET] - [PDF]

7.SOL İNEN KORONER ARTER BYPASS GREFT POZİSYONUNDA SAFEN VEN VE SOL İNTERNAL MAMARİAL ARTERİN AÇIKLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Faruk TOKTAŞ, Gündüz YÜMÜN, Şenol YAVUZ

Sayfa No: 45-49 [ÖZET] - [PDF]

8.SUBKLİNİK HİPOTİROİDİLİ HASTALARDA TSH SEVİYESİ İLE EKOKARDİYOGRAFİK SOL VE SAĞ VENTRİKÜL SİSTOLİK VE DİYASTOLİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Barış YAYLAK, Bernas ALTINTAŞ, Erkan BAYSAL, Hüseyin EDE, Serdar ALMACIOĞLU

Sayfa No: 50-56 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

9.KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE MET GENİNİN GÜNCEL DURUMU

Ayşe Feyda NURSAL

Sayfa No: 57-60 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

10.BOYUNDA LOKALİZE DARİER HASTALIĞI

Emine TAMER, Seray KÜLCÜ ÇAKMAK, Ferda ARTÜZ, Elçin KADAN

Sayfa No: 61-63 [ÖZET] - [PDF]

11.YALANCI TROMBOSİTOPENİ SAPTANAN BİR OLGU

Elif BÖREKÇİ, Z. Tuğba ÖZDEMİR, Sevinç ŞAHİN, Tekin YILDIRIM

Sayfa No: 64-67 [ÖZET] - [PDF]

12.ÖLÜMLE SONUÇLANAN NEKROTİZAN FASİİT: OLGU SUNUMU

İsmail ALTINTOP, Halit BAYKAN, Mehmet TATLI, Aynur YURTSEVEN, Yasemin AY ALTINTOP

Sayfa No: 68-71 [ÖZET] - [PDF]

13.PULMONER TROMBOEMBOLİZMİN TEK SEMPTOMU IZOLE SENKOP: VAKA SUNUMU

Yavuz Selim İNTEPE, Bayram METİN, Eylem YILDIRIM, Şener YILDIRIM, Hüseyin EDE,Aylin OKUR

Sayfa No: 72-76 [ÖZET] - [PDF]

14.UTERIN LIPOLEIOMYOMA; OLGU SUNUMU

Yusuf MADENDAĞ, Erdem ŞAHİN, İlknur ÇÖL MADENDAĞ, Gökhan AÇMAZ, Mehtap KALA,Ahter TAYYAR

Sayfa No: 77-80 [ÖZET] - [PDF]

15.CHARCOT-MARIE-TOOTH TANILI HASTADA SAKRALGLUTEAL CERRAHİDE REGİONAL ANESTEZİ İLE ANESTEZİ YÖNETİMİ-OLGU SUNUMU

Erkan Cem ÇELİK, Cem SOYKUT, Bahadır ÇİFTÇİ, Mürsel EKİNCİ, Ahmet KACIROĞLU

Sayfa No: 81-84 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 766,484 Tekil Ziyaretçi