Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ08.2013.1-5

PRETERM EYLEM NEDENİ iLE RİTODRİN TOKOLİZİ UYGULANAN OLGULARDA MATERNAL-FETAL KAN AKIM HIZI DALGA FORMLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Changes in Maternal-Fetal Blood Flow Velocity Wave Forms with Ritodrine Tocolysis in Preterm Labor.
 
Raziye Narin, Ragıp Atakan, Mehmet Ali Narin, İsmail Dölen

ÖZET
Amaç: Ritodrinin maternal ve fetal kan akımlarına etkisini değerlendirmek.
Materyal ve Metod: Çalışmaya 28-35. gebelik haftalarında olan 86 gebe dahil edildi. Ri- todrin tedavisine başlanmadan önce ve tedaviye başlandıktan en az altı saatlik infüzyonu takiben 24 saat içinde tüm hastalara umblikal arter (UA), orta serebral arter (OCA) ve uterin arter (UtA) Doppler ölçümleri yapılarak sonuçlar maksimum sistolik akım/ diastol sonu akım oranı (S/D) olarak kaydedildi.
Bulgular ve Sonuç: Tedavi öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldığında, UtA ve UA S/D oranlarının ritodrin tokolizi sonrası azaldığı, OSA Doppler ölçümlerinde ise anlamlı bir farklılık oluşmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Preterm eylem, Tokoliz, Doppler

SUMMARY
Objective: To evaluate the effects of ritodrine on the maternal and fetal blood flow.
Material and Methods: Eighty-six women in the 28-35 week of pregnancy were included in the study. Doppler wave forms were recorded from maternal uterine and fetal umblical and middle cerebral artery before and after the treatment with ritodrine.
Results and Conclusion: Ritodrine infusion caused a decrease in S/D ratio of uterine and umblical artery Doppler. There was no effect on the middle cerebral artery.
Key words: Preterm labor, Tocolysis, Doppler.

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,473 Tekil Ziyaretçi