Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN Cilt :7 , Sayı : 2 , HAZİRAN 2017
"BOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN Cilt: 7, Sayı: 2, HAZİRAN 2017");

BOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN Cilt: 7, Sayı: 2, HAZİRAN 2017
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.PSÖDOEKSFOLİASYON SENDROM/GLOKOM HASTALIĞININ CLUSTERİN rs11136000 GEN POLİMORFİZMİYLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Sabire KILIÇARSLAN, Akın TEKCAN, Helin Deniz DEMİR, Serbülent YİĞİT

Sayfa No: 1-6 [ÖZET] - [PDF]

2.65 YAŞ ÜSTÜNDEKİ BİREYLERİN AĞRI KESİCİ KULLANIM SIKLIĞI VE ÖZELLİKLERİ

Özlem BALBALOĞLU

Sayfa No: 7-13  [ÖZET] - [PDF]

3.KORONER ARTER BAYPAS CERRAHİSİ YAPILAN HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN NÖROKOGNİTİF DEĞİŞİKLİKLER İLE İNTRAOPERATİF SEREBRAL OKSİMETRE DEĞERLERİ ARASINDAKİ

Zafer Cengiz ER, Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Koray AK, Selim İŞBİR, Sinan ARSAN

Sayfa No: 14-22 [ÖZET] - [PDF]

4.PLANTAR FASİİTLİ HASTALARDA PROLOTERAPİ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlhan DEMİRYILMAZ, Ali FERAH, Emir ŞİLİT

Sayfa No: 23-28 [ÖZET] - [PDF]

5.SERT DAMAK MORFOMETRİSİ VE SUTURA PALATİNA TRANSVERSA ŞEKİLLERİ

Seher YILMAZ, Tolga ERTEKİN, Mehtap NİSARi, Ayşe SAĞIROĞLU, Niyazi ACER,Harun ÜLGER

Sayfa No: 29-34 [ÖZET] - [PDF]

6.ANATOMİ EĞİTİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Seher YILMAZ, Hatice SUSAR, İbrahim KARACA, Halil YILMAZ, Mehtap NİSARİ,Tolga ERTEKİN

Sayfa No: 35-40 [ÖZET] - [PDF]

7.25 YAŞ VE ÜZERİ İZOLE SEKUNDUM ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLİ HASTALARDA TEK MERKEZLİ CERRAHİ KAPAMA SONUÇLARIMIZ

Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Oğuz TAŞDEMİR

Sayfa No: 41-44 [ÖZET] - [PDF]

8.SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU HASTALARINDA BEDEN ALGISI VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Özgül KARAASLAN

Sayfa No: 45-50 [ÖZET] - [PDF]

9.GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE SAĞLIK BAKIMI İLİŞKİLİ PNÖMONİ HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sertaç ARSLAN, Emre DEMİR, Ayhanım TÜMTÜRK, Özlem ERÇEN DIKEN

Sayfa No: 51-58 [ÖZET] - [PDF]

10.KOMPLİKE OLMAYAN ÜRETEROSKOPİK LASER TAŞ CERRAHİSİNDE RUTİN DJ KATETER KULANIMININ POSTOPERATİF AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ

Mustafa Zafer TEMİZ, Emrah YURUK, Murat TUKEN, Kasim ERTAS, Erçin ALTIOK , Mehmet Nuri GUNES, Feyzi Arda ATAR, Murat BİNBAY, Ahmet Yaser MUSLUMANOGLU

Sayfa No: 59-62 [ÖZET] - [PDF]

11.ANADOLU’DA YAŞAYAN YETİŞKİN TÜRK TOPLUMUNDA YÜZÜN NORMAL SEFALOMETRİK DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

Şerife ALPA, Harun ÜLGER, Aslı BAYSAL, Elif TARIM ERTAŞ, Mehtap NİSARİ

Sayfa No: 63-70 [ÖZET] - [PDF]

Şerife ALPA, Harun ÜLGER, Aslı BAYSAL, Elif TARIM ERTAŞ, Mehtap NİSARİ


DERLEME

12. KALP CERRAHİSİ GİRİŞİMİ UYGULANAN YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK BAKIM

Gökçen AYDIN AKBUĞA, Aybike BAHÇELİ

Sayfa No: 71-76 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

13. SPOR YARALANMASI SONRASI KÜÇÜK TROKANTERIN IZOLE AVÜLZİYON KIRIĞI: VAKA SUNUMU

Mert KARADUMAN, Murat AYDIN, Hakan KINIK

Sayfa No: 77-79 [ÖZET] - [PDF]

14. SPİNAL DEFORMİTELİ BİR HASTADA BİLATERAL PERKÜTAN NEFROLİTOTRİPSİ OPERASYONU

İsmail NALBANT, Betül ZENGİN

Sayfa No: 80-83 [ÖZET] - [PDF]

15.HİGH GRADE DİSPLAZİNİN EŞLİK ETTİĞİ GASTRİK ADENOMYOMA VAKASI

Yavuz ALBAYRAK, Sevilay AKALP ÖZMEN, Ayetullah TEMİZ, Fatih ALBAYRAK

Sayfa No: 84-86 [ÖZET] - [PDF]

16.GENÇ ERİŞKİN ERKEK HASTADA BİER LEKELERİ

Gülhan GÜREL, Sevinç ŞAHİN, Emine ÇÖLGEÇEN

Sayfa No: 87-89 [ÖZET] - [PDF]

17.POLİDOCANOL KÖPÜK POSTOPERATİF LENFORE VE LENFOSEL İÇİN YENİ VE ETKİLİ TEDAVİDİR:OLGU SUNUMU

Uğur KAYA, Abdurrahim ÇOLAK, Münacettin CEVİZ

Sayfa No: 90-93 [ÖZET] - [PDF]

18.GEÇİCİ KINA DÖVMESİNE BAĞLI KONTAKT DERMATİT OLGUSU

Gülhan GÜREL, Emine ÇÖLGEÇEN

Sayfa No: 94-96 [ÖZET] - [PDF]

19.HIZLI SPONTAN REZOLÜSYON GÖSTEREN AKUT TRAVMATİK SUBDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU

İskender Samet DALTABAN, Sinan KARACABEY, Fatih Ahmet KAHRAMAN, Hakan AK

Sayfa No: 97-99 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 746,294 Tekil Ziyaretçi