Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt :7 , Sayı : 1 , MART 2017
"BOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 7, Sayı: 1, MART 2017");

BOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 7, Sayı: 1, Mart 2017
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME DAVRANIŞI, YALNIZLIK VE STRESLE BAŞ ETME BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Songül DURAN, Anıl GÖZETEN

Sayfa No: 1-7 [ÖZET] - [PDF]

2.ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN KAUDAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONUNUN KRONİK BEL AĞRILARINDA ETKİNLİĞİ

Mehtap AYKAÇ ÇEBİCCİ, Ali KOÇ, Serap TOMRUK SÜTBEYAZ, Saliha SUNKAK

Sayfa No: 8-11  [ÖZET] - [PDF]

3.PEDİATRİK ONKOLOJİ KLİNİĞİNDE VERİLEN AİLE MERKEZLİ BAKIM EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:HEKİM VE HEMŞİRE GÖRÜŞLERİ

Ulviye GÜNAY, Sevinç POLAT

Sayfa No: 12-21 [ÖZET] - [PDF]

4.DİŞİ SIÇAN MİDESİNDE GHRELİN EKSPRESYONU ÜZERİNE OVARİEKTOMİNİN ETKİLERİNİN ANALİZİ

Birkan YAKAN, Arzu YAY, Züleyha DOĞANYİĞİT, Tuba RIHTIM

Sayfa No: 22-31 [ÖZET] - [PDF]

5.HİPOFİZ ADENOMLARINDA TRANSSFENOİDAL MİKROCERRAHİNİN ENDOKRİNOLOJİK KÜR ÜZERİNE ETKİSİ

Densel ARAÇ, Hüseyin BOZKURT, İsmail KAYA, Mehmet Erkan ÜSTÜN

Sayfa No: 32-39 [ÖZET] - [PDF]

6.TÜRKİYE’DE BİR PSİKİYATRİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN RUHSAL SORUNU OLAN BİREYLERE KARŞI TUTUMLARI İLE TÜKENMİŞLİKLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sibel ASİ KARAKAŞ, Hatice POLAT, Eda AY, Sibel KÜÇÜKOĞLU

Sayfa No: 40-48 [ÖZET] - [PDF]

7.AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Behice ERCİ, Nagihan ÇOKBEKLER, Kevser IŞIK

Sayfa No: 49-53 [ÖZET] - [PDF]

8.BİRİNCİ TRİMESTERDE MEYDANA GELEN SUBKORYONİK HEMATOMUN PRETERM DOĞUM VE FETAL GELİŞİM GERİLİĞİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erdem ŞAHİN, Yusuf MADENDAĞ, Gökhan AÇMAZ, İlknur ÇÖL MADENDAĞ,Mefküre ERASLAN ŞAHİN, Eda Ülkü KARAKILIÇ, Evrim BAYRAKTAR, Ahter Tanar TAYYAR

Sayfa No: 54-58 [ÖZET] - [PDF]

9.MİGREN HASTALARINDA MERKEZİ KORNEA KALINLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet COŞKUN

Sayfa No: 59-63 [ÖZET] - [PDF]

10.ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI

Mustafa Kerem ÇALGIN, Yeliz ÇETİNKOL, Abdullah ERDİL

Sayfa No: 64-69 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

11.OBEZİTENİN KADINLARDA FERTİLİTE VE GEBELİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Mustafa KARA, Yaprak ENGİN ÜSTÜN

Sayfa No: 70-73 [ÖZET] - [PDF]

12.VENÖZ ÜLSERASYON PATOFİYOLOJİSİ, TEDAVİSİ VE NÜKSLERİN ÖNLENMESİ

Meral EKİM, Hasan EKİM, Zeynep Tuğba OZAN

Sayfa No: 74-79 [ÖZET] - [PDF]

13.HEMODİYALİZ HEMŞİRELERİNDE TÜKENMİŞLİK VE ÖNLEMLER HEMOTÜKENMİŞLİK

Sevgisun KAPUCU

Sayfa No: 80-87 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

14. İNİENSEFALİ CLAUSUS: OLGU SUNUMU

Fedi ERCAN, Müslüm SARIKAYA, Aybike TAZEGÜL PEKİN, Sevcan SARIKAYA, Ali ACAR

Sayfa No: 88-91 [ÖZET] - [PDF]

15. RİNOLİTİASİS: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR GÖZDEN GEÇİRME

Onur ERGÜN, Emel TAHİR, Serdar ÖZER

Sayfa No: 92-95 [ÖZET] - [PDF]

16.GEBELİKTE PRİMER BEYİN TU¨MO¨RU¨; MENINGIOMA

Sefa ARLIER

Sayfa No: 96-99 [ÖZET] - [PDF]

17.FARKLI KLİNİK GÖRÜNÜMLERDE TİNEA İNKOGNİTO: OLGU SERİSİ

Birgül TEPE

Sayfa No: 100-104 [ÖZET] - [PDF]

18.MEME KANSERİNİN KOSTA METASTAZI: OLGU SUNUMU

Bartu BADAK

Sayfa No: 105-107 [ÖZET] - [PDF]

19.OLGU SUNUMU: 10 HAFTA RÜPTÜRE OLMAMIŞ TUBAL EKTOPİK GEBELİK

Dilek İNCESU, Ersin ÇİNTESUN

Sayfa No: 108-110 [ÖZET] - [PDF]

20.EDİTÖRE MEKTUP: METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ POLİMORFİZMLERİ KALITSAL TROMBOFİLİ NEDENİ DEĞİLDİR

Cengiz BEYAN, Esin BEYAN

Sayfa No: 111-112 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 746,291 Tekil Ziyaretçi