Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.103-105

HIZLI SPONTAN REZOLÜSYON GÖSTEREN AKUT TRAVMATİK SUBDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMURapid Resolution of Acute Traumatic Subdural Hematoma: Case Report
İskender Samet DALTABAN, Sinan KARACABEY, Fatih Ahmet KAHRAMAN, Hakan AK

ÖZET

Akut subdural hematom (ASDH) kafa travmasının hayatı tehdit eden bir komplikasyonudur. Tedaviedilmediği takdirde yüksek mortalite oranları bildirilmiştir. Çoğu olguda cerrahi girişim gerekmektedir.ASDH’da akut spontan rezolüsyon nadir bildirilmiş bir antite olup patofizyoloji ile ilgiliçeşitli mekanizmalar ileri sürülmüştür. Bu yazıda yüksekten düşme nedeni ile acil servise getirilen16 aylık kız çocuğunda hızlıca gerileyen akut travmatik subdural hematom sunulmaktadır. Hastayaherhangi bir medikasyon uygulanmamasına rağmen 6 saat sonra çekilen beyin tomografisindehematomun tamamıyla rezorbe olduğu tespit edilmiştir. Akut subdural hematomlarda nörolojikdurumu iyi olan hastalarda yakın klinik takip ve seri radyolojik görüntüleme önerilmektedir.
Anahtar Sözcu¨kler: Akut subdural hematom; Bilgisayarlı tomografi; Spontan rezolüsyon;Glasgow koma skoru

ABSTRACT

Acute subdural hematoma (ASDH) is a life-threatening complication of the head trauma. It hashigh mortality rates if untreated. Surgery is needed in most of the cases. Spontaneous resolutionis a rare entity in patients with ASDH and various mechanisms have been proposed regarding tothe pathophysiology of it. In this report, we presented a 16-month daughter who attended to theemergency room after falling from height in whom acute subdural hematoma rapidly resorbed.Although no medication was not given, it was detected that acute subdural hematoma werecompletely resorbed on computed tomography images which was taken 6 hours after the firstadmission. Close clinical follow-up and serial CT imaging may be recommended in in patientswith acute subdural hematoma if neurological status is good.
Keywords: Acute subdural hematoma; Computed tomography; Spontaneous resolution;Glasgow coma scale

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,679 Tekil Ziyaretçi