Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.100-102

GEÇİCİ KINA DÖVMESİNE BAĞLI KONTAKT DERMATİT OLGUSU

A Case of Contact Dermatitis Due To Temporary Henna Tattoo
Gülhan GÜREL, Emine ÇÖLGEÇEN
ÖZET

Kına, Lawsonia inermis isimli bitkinin yapraklarından elde edilen yeşilimsi bir tozdur. Geçici kınadövmesi, özellikle gençler arasında giderek daha popüler hale gelmektedir. Kınaya karşı alerjik veirritan reaksiyonlar nadir görülür. Saf kınanın içine para-fenilendiamin eklenmesiyle siyah renklideriden hızlı emilen bir bileşik elde edilir. Bu madde güçlü kontakt duyarlandırıcı olabilir. Buradageçici kına dövmesine bağlı alerjik kontakt dermatit gelişen 21 yaşında kadın olgu sunulmaktadır.Yirmi bir yaşında kadın hasta polikliniğimize boyun sağda birkaç gündür olan kızarıklık ve kaşıntışikayeti ile başvurdu. Hastanın iki hafta önce tatil amaçlı bulunduğu yerde geçici kına dövmesiyaptırdığı öğrenildi. Hastaya kontakt dermatit tanısı ile topikal mometazon furoat ve sistemiklevosetirizin tedavisi verildi. Hastanın lezyonları iki hafta içinde iz bırakmadan tamamen iyileşti.

Anahtar Sözcu¨kler: Alerjik kontakt dermatit; Geçici kına dövmesi; Para-fenilendiamin

ABSTRACTHenna is a greenish powder made from the leaves of plants named Lawsonia inermis. Temporaryhenna tattoos are becoming popular, especially among teenagers. Allergic and irritant reactionsrelated to henna are rare. Para-phenylendiamine is added to henna dye for colour darkening andto speed up dyeing. Para-phenylendiamine may be a very potent contact sensitizer. We report a21-years-old woman with allergic contact dermatitis due to temporary henna tattoos. A 21-yearoldfemale patient was admitted to our outpatient clinic with complaints of redness and itchingfor several days on the right side of the neck. We learned that the patient had a temporary hennatattoo on the holiday, two weeks ago. Topical mometasone furoate and systemic levocetirizinewere initiated to the patient with the diagnosis of contact dermatitis. The lesions of the patientwere completely healed within two weeks, without leaving a scar.

Keywords: Allergic contact dermatitis; Temporary henna tattoos; Para-Phenylendiamine

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,006 Tekil Ziyaretçi