Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.96-99


POLİDOCANOL KÖPÜK POSTOPERATİF LENFORE VE LENFOSEL İÇİN YENİ VE ETKİLİ TEDAVİDİR:OLGU SUNUMU

Polidocanol Foam is Effective and New Treatment For Post-Operative Lymphorrhea and Lymphocele: Case Report
Uğur KAYA, Abdurrahim ÇOLAK, Münacettin CEVİZ
ÖZET

Cerrahi sonrası lenfosel ve lenfore oluşumu ciddi bir komplikasyondur. Bu komplikasyonların tedavisinde,bazen konservatif yöntemler yeterli olurken bazen de cerrahi müdahaleye gereksinimduyulur. Kasık bölgesinde görülen lenforenin etkin tedavisi ile ilgili görüş birliği halen bulunmamaktadır.Bu çalışmada Assendan aort anevrizması ve koroner arter hastalığı cerrahisi amacıile femoral arter kanulasyonu sonrası oluşan cerrahi müdahaleye cevap vermeyen lenforeninpolidocanol köpük ile etkili tedavisi sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Femoral arter kanulasyonu; Lenfore; Polidocanol köpük.

ABSTRACTThe formation of post-operative lymphocele and lymphorrhea following surgery is a potentiallyserious complication. In the treatment of these complications, sometimes conservative methodsare sufficient and sometimes surgical intervention is needed. There is currently no consensus oneffective treatment of lymphorrhea in the pubic region.In this study was presented an effective treatment with polydocanol foam of lymphocele andlymphorrhea, which does not respond to the surgical intervention after the femoral arterycannulation for surgeon of the assendan aortic aneurysm and the coronary artery disease.

Keywords: Femoral artery cannulation; Lymphorrhea; Polidocanol foam.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,662 Tekil Ziyaretçi