Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.93-95

GENÇ ERİŞKİN ERKEK HASTADA BİER LEKELERİBier Spots in a Young Adult Male Patient
Gülhan GÜREL, Sevinç ŞAHİN, Emine ÇÖLGEÇEN
ÖZET

Bier lekeleri genellikle genç erişkinlerin kollarında ve bacaklarında yerleşim gösteren küçük, düzensizve histopatolojik görünümü normal olan hipopigmente maküllerdir. Klinik tanı ekstremiteelevasyonu ile lezyonların kaybolması ile kolayca konur. En sık 20-40 yaşları arasında görülmeklebirlikte her yaşta görülebilir. Kadınlarda daha sıktır. 20 yaşında erkek hasta kliniğimize her iki önkolda ve el üzerinde 5 yıldır var olan, özellikle kollarını aşağı sarkıttığında belirginleşen beyazlekeler şikayetiyle başvurdu. Yapılan dermatolojik muayenede kollar aşağı doğru serbest bırakıldığındahipopigmente maküller belirgin hale gelirken, kollar yukarı kaldırıldığında tamamenkayboluyordu. Bu olguya klinik bulgularla Bier lekesi tanısı konuldu. Hipopigmente maküllerinayırıcı tanısında Bier lekelerinin de düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla olgumuzu sunmayıuygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Bier lekeleri; Hipopigmentasyon; Damar büzülmesi

ABSTRACTBier spots are small, irregular, hypopigmented macules characterized by a normal histologicalapperance, which are usually found on the arms and legs of young adults. Clinical diagnosis issimple when macules disappear by elevation of the extremities. Mostly seen at ages 20-40 butcan be seen at all ages, and there is woman predominance. A 20-year-old male patient wasadmitted to our clinic for bilateral white spots appearing at both hands and forearms for aboutfive years especially when he hang down his arm. At the dermatological examination, when thearm hanged down, we observed hypopigmented macules but when the arm was raised up; itwas totally disappeared. The diagnosis of Bier spots given to this patient with this clinical signs.We want to emphasize that Bier spots should also be considered in the differential diagnosis ofhypopigmented macules in this case.
Keywords: Bier spots; Hypopigmentation; Vasoconstriction

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,652 Tekil Ziyaretçi