Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.90-92

HİGH GRADE DİSPLAZİNİN EŞLİK ETTİĞİ GASTRİK ADENOMYOMA VAKASI

Gastric Adenomyoma Case With High-Grade Dysplasia
Yavuz ALBAYRAK, Sevilay AKALP ÖZMEN, Ayetullah TEMİZ, Fatih ALBAYRAK
ÖZET

Adenomyoma nadir görülen benign bir mide tümörüdür. Adenomyoma çoğunlukla safra kesesindegörülmesine rağmen çok az vakada midede de rapor edilmiştir. 70 yaşında erkek hasta epigastrikağrı ve bulantı şikayetleriyle Gastroenteroloji kliniğine başvurdu. Yapılan üst gastrointestinalsistem endoskopisinde mide korpusunda yaklaşık 1 cm çaplı polip ve antrumda 4 adet yaklaşık2 cm çapında polipoid lezyonlar izlendi. Korpustaki polipe endoskopik polipektomi uygulandı.Diğer poliplerden ise biopsi yapıldı ve patoloji sonucu High grade displazi olarak tespit edildi.Hasta bu haliyle operasyona alınarak Radikal total gastrektomi yapıldı. Adenomyomaların büyüklüğüortalama 0.6 cm ile 4.5 cm arasında değişmektedir ve bu lezyonlar genellikle submukozanınüzerinde bazende kas tabakasının üzerinde bulunur. Adenomyomanın teşhisi duktal doku, düzkaslar ve bazı vakalarda pankreatik acini veya Brunner s glandlarına benzeyen glanduler dokularınbulunması ile yapılır. Gastrik adenomyoma çok nadir görülen benign bir tümör olmasınakarşın içerisinde invaziv karsinom odakları bulundurabilir. Preoperatif dönemde adenomyomatanısı konularak wedge rezeksiyon yapılan hastalara frozen yapılarak spesmende karsinom odağıbulunup bulunmadığı tespit edilmeli frozen sonucunda karsinom odağı saptanması durumundatamamlayıcı radikal cerrahi işlem yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Displazi; Tümör; Gastrik adenomyoma

ABSTRACTAdenomyoma is a rare benign stomach tumor. While adenomyoma is mostly observed in thegall bladder, it is also rarely reported in the stomach. A 70 year-old male patient applied to thegastroenterology clinic with complaints of epigastric pain and nausea. Upper gastrointestinalsystem endoscopy revealed a polyp of approximately 1 cm diameter in the stomach corpus, and4 polypoid lesions of approximately 2 cm diameter in the antrum. Endoscopic polypectomy wasperformed on the polyp in the corpus. Biopsies were performed on the other polyps and thepathological results were identified as high-grade dysplasia. The patient was taken in for a radicaltotal gastrectomy operation in this condition. The size of adenomyomas vary between 0.6 and4.5 cm on average and these lesions are generally observed on the submucosa, and sometimeson the muscle layer. Adenomyoma is diagnosed when ductal tissue, smooth muscles, and sometimespancreatic acini or glandular tissues similar to Brunner’s glands are observed. While gastricadenomyoma is a rare, benign tumor, it may contain invasive carcinoma foci. For patients whoundergo wedge resection in the preoperative period after being diagnosed with adenomyoma,the removed section has to be frozen and the presence of a carcinoma in the specimen has to bedetermined. Complementary radical surgery has to be performed in case a possible carcinoma isobserved as a result of the frozen examination.
Keywords: Dysplasia; Tumor; Gastric adenomyoma

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,649 Tekil Ziyaretçi