Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.77-82


KALP CERRAHİSİ GİRİŞİMİ UYGULANAN YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK BAKIM

Care of Cardiac Surgical Interventions in Older Adults
Gökçen AYDIN AKBUĞA, Aybike BAHÇELİ

ÖZET

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA)’nın 2013 verilerine göre yaşlı nüfusun (65 yaş veüzeri), tüm nüfus grupları içerisindeki oranı yaklaşık % 7, 9’ dur. Bu oranla Türkiye, 2050 yılındayaklaşık 5 milyon yaşlı ile bazı ülkelerin toplam nüfusundan daha fazla yaşlı nüfusuna sahipolacaktır. Yaşlılıkla birlikte kronik hastalıkların görülme oranı artmakta, özellikle kardiyovaskülerhastalıklar ölüm nedenlerinin başında yer almaktadır. Bu duruma paralel olarak, günümüzdegiderek artan sayıda yaşlı hastaya kalp cerrahisi uygulanmaktadır.Cerrahi girişim, yaşlı hasta için stres cevabın azalması, yaşa bağlı fizyolojik değişikliklerin gerçekleşmesi,sahip olunan kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar nedeniyle kritik bir süreci kapsar.Bu nedenle, postoperatif komplikasyonların önlenmesi, mortalite ve morbidite de azalmanınsağlanması, yaşam kalitesinin artırılması için multidisipliner bir ekip yaklaşımı gerekmektedir.Bu ekip içerisinde hemşire, yaşlıların cerrahi girişim için özel bir grup olduğunun ve gereksinimlerininfarkında olmalı, hemşirelik bakımını bu doğrultuda planlamalıdır.Bu makalede amacımız; yaşlı kalp cerrahi hastasında, ameliyat öncesi hasta hazırlığının öneminive ameliyat sonrası dönemde komplikasyonların önlenmesine yönelik uygun hemşirelik bakımınıgözden geçirmektir.

Anahtar Kelimeler: Kalp Cerrahisi; Yaşlılık; Hemşire

ABSTRACT

According to Turkey Demographic and Health Survey 2013; the proportion of the elderly (aged65 and over) to general population was nearly 7.9%; which demonstrates that with a nearlyfive million elderly population, Turkiye will have exceeded total population of some countriesby 2050. With old age, the prevalence of the chronic diseases increases and particularly cardiovasculardiseases stand out as the leading mortality causes. Concordantly; increasing number ofelderly patients has today been receiving heart surgeries.Surgical intervention is a critical period due to patients’ reduced stress response, physiologicalchanges in relation with age, chronic diseases and the medications used. Therefore; it is necessarythat a multidisciplinary approach should be employed in order to prevent post-operativecomplications, to reduce mortality and morbidity and to enhance quality of life.As a part of the health care team, nurse should be aware that the elderly population makes up aspecial group and they have special needs and should plan nursing care accordingly.With the current article, we aim at revising the significance of pre-operative preparation of thepatients and the importance of correct nursing care to be provided to prevent post-operativecomplications among the elderly patients to receive heart surgeries.
Keywords: Heart Surgery; Old age; Nurse

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,671 Tekil Ziyaretçi