Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - AĞUSTOS Cilt: 3, Sayı:2, Ağustos 2013

BOZOK TIP DERGİSİ - AĞUSTOS Cilt: 3, Sayı: 2, Ağustos 2013
(Tam metni için tıklayınız)

ORJİNAL ÇALIŞMA

1. PRETERM EYLEM NEDENİ iLE RİTODRİN TOKOLİZİ UYGULANAN OLGULARDA
    MATERNAL-FETAL KAN AKIM HIZI DALGA FORMLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Raziye Narin, Ragıp Atakan, Mehmet Ali Narin, İsmail Dölen - Sayfa No: 1-5 [ÖZET] - [PDF]

2. ACİL SERVİSİMİZE BAŞVURAN KANSER HASTALARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN VE
    ACİL BAŞVURULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Nebahat Can, Sadiye Yolcu, Nesrin Gökben Çetin Beceren, Önder Tomruk - Sayfa No: 6-11 [ÖZET] - [PDF]

3. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE MEMEDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ:
    132 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Fatin R. Polat, Erün Yıldız, Sabriye Polat - Sayfa No: 12-16 [ÖZET] - [PDF]

4. SURİYELİ MÜLTECİLERDE ACİL TORAKS YARALANMALARI

Cumhur Murat Tulay, Mert Aygün - Sayfa No: 17-22 [ÖZET] - [PDF]

5. DİZ EKLEMİNİN MEDİAL KOMPARTMAN ARTROZUNDA UNİKOMPARTMANTAL
    DİZ ARTROPLASTİSİNİN ETKİNLİĞİ

Mesut Tahta, Çetin Işık, Osman Tecime, Ali Şahin, Safa Gürsoy, Murat Bozkurt - Sayfa No: 23-28 [ÖZET] - [PDF]

6. ACİL SERVİS HEMŞİRELERİNİN BİYOTERÖRİZM KONUSUNDAKİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ

Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Ali Bilgehan Kızıl, Serdar Sarıtaş - Sayfa No: 29-36 [ÖZET] - [PDF]

7. İŞTAHSIZLIĞI OLAN ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞI

Öznur Küçük, Ayşe Yeşim Göçmen, Suat Biçer - Sayfa No: 37-41 [ÖZET] - [PDF]

DERLEME

8. DİABETES MELLİTUS’UN TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNE FARKLI BİR BAKIŞ:
    GLİSEMİK İNDEKS Mİ, GLİSEMİK YÜK MÜ DAHA ETKİNDİR?

Gamze Akbulut, Seçil Ünal Eşingen, Fatma Nur Bingöl, Aslı Bayraktar - Sayfa No: 42-49 [ÖZET] - [PDF]

9. AKUT PULMONER EMBOLİ TEDAVİSİNDE PERKÜTAN GİRİŞİMSEL TEKNİKLERE GÜNCEL YAKLAŞIM

Hakan Taşolar, Sevgi Taşolar, Hasan Pekdemir - Sayfa No: 50-57 [ÖZET] - [PDF]

OLGU SUNUMU

10. YÜZ BÖLGESİNDE YERLEŞMİŞ İKİ TİNEA İNKOGNİTO OLGUSU

Emine Çölgeçen Özel, Çiğdem Kader, Mehmet Balcı, Ayşe Erbay - Sayfa No: 58-61 [ÖZET] - [PDF]

11. ABDOMİNAL AORT VE İLİAK ARTER ANEVRİZMA KOMPRESYONUNA SEKONDER GELİŞEN  
      HİDROÜRETERONEFROZLU OLGUNUN, MR ÜROGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ : OLGU SUNUMU

Serhat Tanık, Kürşad Zengin, Mesut Gürdal, Aylin Okur, Betül Zengin - Sayfa No: 62-65 [ÖZET] - [PDF]

12. DİZ ÇEVRESİ ONARIMI İÇİN AKILDA BULUNDURULMASI GEREKEN BİR ALTERNATİF:
      PROKSİMAL TABANLI SAFEN FLEP

Fikret Eren, Sinan Öksüz,  Cenk Melikoğlu, Bilge Kağan Aysal, Ersin Ülkür - Sayfa No: 66-69 [ÖZET] - [PDF]

13. PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMASI: ÜÇ OLGU SUNUMU

Yasemin Benderli Cihan - Sayfa No: 70-74 [ÖZET] - [PDF]

14. HEMODİYALİZE CEVAP VERMEYEN LİTYUM ZEHİRLENMESİ: OLGU SUNUMU

Sadiye Yolcu, Ayşe Örs - Sayfa No: 75-77 [ÖZET] - [PDF]

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 766,455 Tekil Ziyaretçi