Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.69-76

ANADOLU’DA YAŞAYAN YETİŞKİN TÜRK TOPLUMUNDA YÜZÜN NORMAL SEFALOMETRİKDEĞERLERİNİN BELİRLENMESİDetermination of Normal Cephalometric Values of Adults Turkish Society Living in Anatolia
Şerife ALPA, Harun ÜLGER, Aslı BAYSAL, Elif TARIM ERTAŞ, Mehtap NİSARİ
ÖZET
Bu çalışmada yetişkin Türk bireylerde yüze ait değerler tespit edilerek erkek ve kadın bireylerarasındaki farklılıklar araştırıldı. Araştırmaya yaşları 18-29 arasında olan 76 birey dahil edildi.Bireylere ait lateral sefalometrik filmler üzerinden 6 ölçüm sert dokudan, 6 ölçüm yumuşakdokudan alındı. Erkek bireylerde yumuşak ve sert doku üzerinde alınan ölçüm değerlerikadınlardan daha yüksekti (p<0.05). Elde edilen sonuçlar yumuşak ve sert dokudan alınanölçümlerin erkek ve kadın bireyler arasında farklılıklar olduğunu gösterdi. Yumuşak ve sertdokudan alınan ölçümler arasındaki farklılıkların yüz ve yüz iskeleti üzerindeki morfolojik değişikliklerindeğerlendirilmesinde faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Sözcu¨kler: Yüz ölçümleri; Sefalometri; Yumuşak doku; Sert doku; Türk
ABSTRACTIn this study, the facial values of Turkish adults were determined and the differences betweenmale and female individuals were investigated. The measurements have been done on 76participants aged between 18 and 29 from both sexes. Six measurement from hard and sixmeasurements from soft tissue were taken on the lateral cephalometric films. Soft and hardtissue measurements values of the males are higher than the women (p<0.05). The resultsobtained from soft and hard tissue measurements show that there are differences betweenmale and female individuals. We believe that to know the differences between soft and hardtissue measurements could be useful to evaluate the morphological changes on the face andfacial skeleton.
Keywords: Face measurements; Cephalometry; Soft tissue; Hard tissue; Turkish

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,647 Tekil Ziyaretçi