Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.35-40


SERT DAMAK MORFOMETRİSİ VE SUTURA PALATİNA TRANSVERSA ŞEKİLLERİMorphometry of the Hard Palate and Shapes of Transverse Palatine Sutura
Seher YILMAZ, Tolga ERTEKİN, Mehtap NİSARi, Ayşe SAĞIROĞLU, Niyazi ACER,Harun ÜLGER

ÖZET

Amaç: Sert damak morfometrisi ile elde edilen damak indeks değerleri damak cerrahisinde veüst çene protezlerinde önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sert damağın morfometrik değerleriniölçmek ve damak indekslerini hesaplamaktır.Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 50 adet erişkin kafa iskeleti kullanılmıştır. Damak yüksekliği, damakgenişliği, damak uzunluğu, sutura palatina mediana ve sutura palatina transversa kumpas ileölçüldü, damak indeksi ve damak yükseklik indeksi hesaplandı. Ayrıca sutura palatina transversaşekillerine göre sınıflandırıldı.Bulgular: Bu çalışmada sutura palatina transversa daha çok düz, transvers, her iki tarafta da simetrikolup sutura palatina transversa tipleri ile karşılaştırıldığında tip A (%32) ve F (%16) olarakbulunmuştur. Damak indeksi değerleri ortalama 77.62 ±8.14 mm, damak yükseklik indeksi değerleriise ortalama 23.11±8.68 mm hesaplandı. Damak indeksi değerlerine göre leptostaphyline(%60), damak yükseklik indeksi değerlerine göre chamestaphyline (%86) damak saptanmıştır.Sutura palatina transversa uzunluğu ile intraparietal uzunluk ve sutura palatina mediana ile kafauzunluğu arasında bir ilişkisi olmadığı saptandı.Sonuç: Damağın anatomisinin bilinmesi bu bölgeye yapılacak cerrahi müdahalelerde klinik yöndenönem arz etmektedir. Elde etmiş olduğumuz sonuçların mevcut bilinenlere katkısının olacağıkanaatindeyiz.

Anahtar Sözcu¨kler: Sert damak; Palatal indeks; Sutura palatina transversa

ABSTRACT

Objectives: Hard palatal index values, obtained from the measurements of the hard palate, areimportant for surgery and prosthetic dentistry. This research aims to measure morphometricvalues of the hard palate and to calculate palatal index using the morphometric values.Material and Methods: In this research, we used 50 adult human dry skulls. We measured thelength of the median and transverse palatal sutures, and also measured the height, width andlength of the hard palate by a milimetric caliper. Palatal index and palatal height index werealso calculated and the transverse palatine sutures were classified with respect to their shapes.Results: Transverse suture was slightly smooth, transverse and had a similar shape on both sides.For the transverse suture, we commonly found that the rate of type A was 32 % and type F was16%. The mean palatal index values and palatal height index values were calculated as 77.62±8.14mm and 23.11±8.68 mm respectively. We classified the palatine sutures according to the palatalindex values and palatal height index values. We determined leptostaphyline palate (60%) andchamestaphyline palate (86%) according to these values respectively. We found that there wasno correlation between the tranverse suture and width of skull, in addition the same resultswere determined between the median palatine suture and the length of the skullConclusion: Knowledge of the anatomy of the palate is clinically important for surgical operationsin this region. We think that our results may contribute to the existing knowledge.

Keywords: Hard palate; Palatal index; Transverse palatine suture

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,648 Tekil Ziyaretçi