Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ76-78 AKUT KORONER SENDROM İÇİN ATİPİK BİR PREZENTASYON: ATEŞ

AKUT KORONER SENDROM İÇİN ATİPİK BİR PREZENTASYON: ATEŞ

Fever; as an Atypical Presentation of Acute Coronary Syndrome

Sadiye Yolcu, N. Gökben Beceren,

ÖZET

Akut koroner sendrom hayatı tehdit eden bir hastalık grubu olduğu için erken tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir.

Bu sendromda acil servislere başta göğüs ağrısı olmak üzere birçok ek semptom nede­niyle başvuru olmaktadır. Biz bu yazımızda, acil servisimize ateş nedeniyle başvuran ve akut koroner sendrom tanısı konulan hastayı değerlendireceğiz.

Akut koroner sendromun atipik prezentasyonları nedeniyle gizli kalan ve atlanarak evine gönderilen hasta sayısı azımsanmayacak düzeydedir. Bu noktada acil servis hekimleri çok dikkatli olmalıdırlar.

Anahtar kelimeler: Akut koroner sendrom; Acil servis; Prezentasyon

ABSTRACT

Early diagnosis and treatment of acute coronary syndrome is important because it is a life threating illness group. In this syndrome there are lots of admissions to emergency departments with additional sypmtoms particularly chest pain.

With this case, we present a patient who was admitted to our emergency department because of fever, but was diagnosed as acute coronary syndrome.

Because of atypical presentations of acute coronary syndrome, the number of hidden/ sent home patients is quite high. Emergency service doctors should be very carefully at this point.

Key words: Acute coronary syndrome; Emergency service; Presentation

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,890 Tekil Ziyaretçi