Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.114-116

OLGU SUNUMU: 10 HAFTA RÜPTÜRE OLMAMIŞ TUBAL EKTOPİK GEBELİK

Case Report: A Late Dıagnosis of an Unruptured, 10 Weeks Tubal Pregnancy
Dilek İNCESU, Ersin ÇİNTESUN

ÖZET

Ektopik gebelik kısaca gebeliğin uterus dışına yerleşmesi durumudur. Sıklıkla tuba uterinayayerleşir. Geç tanı konulması durumunda ciddi maternal morbidite ve mortalite nedenidir. Buolgu sunumu ile 10 haftaya kadar rüptüre olmamış nadir bir tubal ektopik olgusu tartışılmasıamaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik; 10 hafta gebelik; Tuba Uterina

ABSTRACTEctopic pregnancy is known as implantation of the embryo outside the uterus.It usually occursin fallopian tubes . Delayed diagnosis may cause severe maternal morbidity and mortality .Weaimed to discuss a rare tubal pregnancy that has not been ruptured for up to 10 weeks.

Key words: Ectopic Pregnancy; 10 weeks pregnancy; Fallopian tubes

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,252 Tekil Ziyaretçi