Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.111-113

MEME KANSERİNİN KOSTA METASTAZI: OLGU SUNUMU

Breast Cancer With Rib Bone Metastasis: Case Report
Bartu BADAK

ÖZET

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanseri sıklıkla uzak metastaz görülen birkanser tipidir. Meme kanserinin en sık metastaz yaptığı yer kemiktir. Kemik metastazlarının da en sık yerleşimyeri vertebradır ancak kaburga kemiğine olan metastazlar ise daha nadir görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri; Uzak metastaz; Vertebra

ABSTRACTBreast cancer is the most common cancer type in woman. Breast cancer is a a cancer type that distant metastasiscommonly seen. The most common metastatic site of breast cancer is bone. Bone metastasis mostfrequently accomodate at vertebra but rib bone metastasis have been rarely seen .

Key words: Breast cancer; Distant metastasis; Vertebra

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,242 Tekil Ziyaretçi