Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ







mart2017.106-110

FARKLI KLİNİK GÖRÜNÜMLERDE TİNEA İNKOGNİTO: OLGU SERİSİ

Tinea Incognito With Different Clinical Presentation: Case Series
Birgül TEPE

ÖZET

Tinea inkognito, genellikle uygunsuz topikal steroid kullanımından kaynaklanan, atipik kliniközelliklere sahip yüzeyel bir mantar enfeksiyonudur. Farklı şekillerde karşımıza çıkabilir veya birçokdermatozu taklit edebilir. Atipik görünümünden dolayı, ayırıcı tanısı klinisyen için zor olabilir.Hastalığın tanısında %20 potasyum hidroksit ile mikrobik inceleme (nativ preparat), basit veucuz bir testtir. Bu nedenle; eritemli skuamlı deri lezyonlarında topikal steroid tedavisi başlamadanönce, nativ preparat yapılması tinea inkognito gelişimini azaltacaktır. Bu yazıda; kliniğimizdefarklı klinik görünümüyle çeşitli dermatozlara benzeyen, tinea inkognito tanı ve tedavisi almış15 olgu sunulmaktadır. Olguların tümünde nativ preparatta hifa ve sporlar görüldü. Ekzema veabse benzeri tinea inkognito en sık tip idi. Daha az olarak eritema multiforme, morfea, diskoidlupus eritematozus, liken simpleks kronikus ve kserozis benzeri tinea inkognito gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Tinea inkognito; Topikal steroid; Vaka serisi; Nativ preparat.

ABSTRACTTinea incognito is a superficial fungal infection with atypical clinical features which usually iscaused by an improper use of topical steroids. Its clinical presentation may vary and mimic themost of dermatoses. Differential diagnosis may be challenging for the clinician due to its atypicalpresentation. Microscopic examination with 20% potassium hydroxide ( native preparation)is a simple and inexpensive test in diagnosis of disease. Thus, performing native preparation forerythematous scaly skin lesions before starting topical steroids will reduce tinea incognito development.Herein, 15 cases of tinea incognito which resembling various dermatoses with differentclinical appearance were diagnosed and treated in our clinic is presented. All cases wereseen hyphae and spores on the native preparation. Eczema-like and abcess-like tinea incognitowere the most common type. Its were lessen observed erythema multiforme, morphea, discoidlupus erythematous, lichen simpleks chronicus and kserosis-like tinea incognito.

Key words: Tinea incognito; Topical steroid; Case series; Native preparation.

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 695,337 Tekil Ziyaretçi