Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.98-101

RİNOLİTİASİS: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR GÖZDEN GEÇİRME

Rinolithiasis: A Case Presentation and Literature Review
Onur ERGÜN, Emel TAHİR, Serdar ÖZER

ÖZETRinolitiasis burun tıkanıklığının bir nedenidir. Burun tıkanıklığı, akıntı, kanama, tekrarlayan sinüzitve koku alamama şikayetleri özellikle tek taraflı ise ayrıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır.Pıhtı,kemik parçacıkları veya yabancı cisim etrafında organize olabilirler. Endoskop yardımı ileolarak kolaylıkla tanınabilir ve tedavi edilebilir. Bu yazıda kliniğimize tekrarlayan sinüzit ile başvuranbir rinolit olgusuna ve literatürde bu konuyla ilgili diğer yazılara değineceğiz.

Anahtar Kelimeler: Burun taşı; Sinüzit; Endoskopi

ABSTRACTRinolithisasis is a uncommon cause of nasal obstruction. It may lead to rhinorrhea, epistaxsis,recurrent sinusitis and anosmia.Blood clots, exogeneous foreign bodies or bone fragments mayform rhinolith. They can be easily recognized and removed by endoscopic approach. In thispaper, a patient with recurrent sinusitis due to rhinolith is introduced and other cases in theliterature is reviewed.

Key words: Rhinolith; Sinusitis; Endoscopy

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 695,330 Tekil Ziyaretçi