Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.86-93

HEMODİYALİZ HEMŞİRELERİNDE TÜKENMİŞLİK VE ÖNLEMLER HEMOTÜKENMİŞLİK

Burnout of Hemodialysis Nurses and Precautıon Hemoburnout
Sevgisun KAPUCU

ÖZET
Hemodiyaliz hemşireleri, zor çalışma koşullarında ve kronik hastalıklı, takibi zor hasta grubuylaçalışır. Hemşireler, gerek çalışma koşulları, gerek hasta ve kendilerinden kaynaklanan stresörlerdendolayı sıklıkla tükenmişlik sendromu yaşayabilmektedirler. Bu derleme makalede,hemodiyaliz hemşirelerinde tükenmişlik durumlarını inceleyen literatür eşliğinde, tükenmişliksendromunun nedenleri, çıktıları ve önleme koşulları tartışılmaktadır. Derleme makale bu yönüile hemodiyaliz hemşirelerinin tükenmişlik sendromundan korunmaları ve ekip arkadaşları tarafındandaha iyi anlaşılabilmeleri için literatüre katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik; Hemodiyaliz hemşireliği; İş doyumu; Stres

ABSTRACTHemodialysis nurses work in the complex working conditions and though group of patientswith chronic diseased. Nurses are often able to experience burnout syndrome because of stressorsfrom patients and themselves and their working conditions. In this review article, thecauses of burnout syndrome, output and prevention conditions are discussed in the context ofthe literature reviewing burnout cases in hemodialysis nurses. This review article will help thehemodialysis nurses to protect themselves from the burnout syndrome and contribute to theliterature so that they can be better understood by their teammates.

Key words: Burnout; Haemodialysis nursing; Job satisfaction; Stress

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 695,320 Tekil Ziyaretçi