Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.80-85

VENÖZ ÜLSERASYON PATOFİYOLOJİSİ, TEDAVİSİ VE NÜKSLERİN ÖNLENMESİ

The Pathophysiology, Treatment and Preventing Recurrence of Venous Ulceration

Meral EKİM, Hasan EKİM, Zeynep Tuğba OZAN

ÖZET
Venöz ülserasyonlar yetişkin populasyonun yaklaşık %1’ini etkileyen önemli hastalıklardandır. Yüzeyelve derin venöz yetmezlik, venöz akım tıkanıklığı ve baldır kas pompasının yetmezliği ile ilişkiliolan venöz hipertansiyonun venöz ülserlerin gelişiminde altta yatan neden olduğu düşünülmektedir.Doku hipoksisi, inflamasyon ve lenfatik disfonksiyonun bir arada olması venöz ülserasyonayol açabilir. Ancak, venöz ülser gelişmesinde altta yatan biyokimyasal mekanizma tam olarak bilinmemektedir.Venöz hipertansiyonun interstisyel mesafeye sıvı ve moleküllerin kaçışına nedenolarak doku iskemisine yol açtığı hipoteze edilmiştir. Bu kısmi iskemik durum; serbest radikallerinve venöz ülserasyonun oluşmasında muhtemelen esas nedendir.Dereceli kompresyon tedavisi uygulanması tedavide dayanak noktasıdır ve ülsere yaraların iyileşmesiniçabuklaştırır. Pentoksifilin ve purifiye flavonoid fraksiyonu venöz ülserlerin tedavisindeetkili bulunmuştur. Ülsere defektlerin cilt greftleri veya biyomühendislik ürünü yapay derilerle kapatılmasıancak geçici bir iyileşme sağlar. Üstelik venöz hipertansiyonun mevcudiyetinin devam etmesinedeniyle nüks oranları da oldukça yüksektir. Kompresyon ve tıbbi tedaviye ek olarak venözhipertansiyonu ve nüksleri azaltmak için uygun olgularda cerrahi girişimler de yapılmalıdır. Tümbu tedavi yöntemlerine rağmen nüks olabilir. Bu yüzden venöz hipertansiyonla ilişkili biyokimyasalolayları aydınlatmak için ileri çalışmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Venöz ülser; Venöz yetmezlik; Oksidatif stres.

ABSTRACTVenous ulceration is an important disorder affecting about 1% of the adult people. Venous hypertensionis thought to be the underlying cause of the development of venous ulcers, related withsuperficial and deep venous insufficiency, venous flow obstruction and failure of the calf musclepump. The combination of tissue hypoxia, inflammation and lymphatic dysfunction may lead tovenous ulceration. However, the underlying biochemical mechanism of venous ulcer developmentis not known exactly. It has been hypothesized that venous hypertension produced an egressof fluid and molecules into the interstitium leading to tissue ischemia. This partially ischemiccondition may be the basis for generation of free radicals and venous ulceration.The application of gradually compression therapy results in accelerated healing of ulcerous woundsand has been the mainstay of the management. Pentoxifylline and purified micronized flavonoidfraction have been found to be effective for treatment of venous ulcers. Coverage of theulcerous defects with skin grafts or bioengineering artificial leather provides temporary healing.Moreover, recurrence rates are very high due to continued presence of the venous hypertension.In addition to the compression and medical therapy, surgical interventions should be performedto decrease the venous hypertension and recurrence rate in appropriate cases. Despite all ofthese treatment modalities recurrence may be inevitable. Thus, further studies are required toelucidate the biochemical events associated with venous hypertension.

Key words: Venous ulcer; Venous insufficiency; Oxidative stress

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 695,316 Tekil Ziyaretçi