Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ72-75 MALİGN MEZOTELYOMAYI TAKLİT EDEN MARJİNAL ZON LENFOMA OLGUSU

MALİGN MEZOTELYOMAYI TAKLİT EDEN MARJİNAL ZON LENFOMA OLGUSU

Marginal Zone Lymphoma Mimicking Malignant Mesothelioma: Cese Report

Erkan Akar, Nilgün Söğütcü,

ÖZET

Nodal marjinal zon lenfoma, primer olarak lenf nodundan köken alan, lenf nodunda perifolliküler alanlardaki marjinal zonu tutan paternler gösteren genellikle altıncı dekat üzerinde ortaya çıkan, tüm lenfomalar içinde yaklaşık %1 gibi seyrek görülme oranına sahip, B-hücreli bir lenfomadır. Üç yıldır malign mezotelyoma patolojik tanısıyla takip ve tedavi edilen yetmiş beş yaşında ki bayan hastanın servikal lenf bezi biyopsi sonucu, marjinal zon lenfoma olarak raporlandı. Prednison, vinkristin ve endoksan tedavisi ile akciğer lezyonlarının gerilediği görüldü. Bu olguda aynı zamanda cerrahi bakının önemi vurgulanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Akciğer, B-hücreli lenfoma, Marjinal zon.

ABSTRACT

Nodal marginal zone lymphoma, primarily deriving from the lymphnode areas, showing marginal zone perifolliküler patterns and emerging usually on the sixth decade are rare B-cell lymphomas with an incidence of approximately 1% of all lymphomas. A seventy-five-year-old female patient with a diagnosis of malignant mesothelioma was followed up for three years. A cervical lymph node biopsy showed a diagnosis of marginal zone lymphoma. Under Prednison, vincristine and cyclophosphamide treatment, the lung lesions regressed. With this case also, the importance of surgical view is emphasized.

Key words: Lung, B-cell lymphoma, Marginal zone.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,908 Tekil Ziyaretçi