Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ68-71 ENTEROBİUS VERMİKÜLARİS VE TAENİA SPP.’YE BAĞLI AKUT APPENDİSİT: OLGU SUNUMU

ENTEROBİUS VERMİKÜLARİS VE TAENİA SPP.’YE BAĞLI AKUT APPENDİSİT: OLGU SUNUMU

Acute Appendicitis Caused by Enterobius Vermicularis

And Taeni aSpp.: Case Report

Hasan Güçer, Pelin Bağcı, Esra Zeynep Coşkunoğlu

ÖZET

Tüm dünyada acil cerrahi operasyonların en sık nedeni akut apandisittir. Helmintler, bak­teri ve viruslar gibi akut apandisit tablosu oluşturabilirler. Ancak apendiksin Enterobius vermikülaris ve Tenya spp. ile eş zamanlı enfestasyonu oldukça nadirdir.

Onyedi yaşında, karın ağrısı şikâyeti ile acile başvuran kadın hastaya akut apandisit ön tanısı ile apendektomi uygulandı. Apendiks serozası makroskopik olarak ödemli ve hi­peremik görünümde idi. Lümen içerisinde fekalit mevcuttu. Mikroskopik olarak lümen içerisinde Tenya spp. proglottid ve yumurtaları ile E. vermikülaris erişkin formu ve akut apandisit bulguları izlendi.,

Her iki helminte bağlı akut apandisit olgusunu, nadir görülmesi ve bildiğimiz kadarıyla İn­gilizce literatürde şu ana kadar tanımlanan ikinci olgu olması nedeni ile sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Apandisit; Parazitler, Enterobius, Tenya

ABSTRACT

Acute appendicitis is the most common cause of emergency surgeries, all over the world. Helminths like bacteria and viruses may cause acute appendicitis. However, superinfection of appendix with Enterobius vermicularis and Taenia spp. is very rare.

Seventeen-year-old female patient, with abdominal pain underwent appendectomy, with preoperative diagnosis of acute appendicitis. On macroscopic examination, appendectomy specimen was hyperemic and edematous with fecalithes in the dilated lumen. On microscopic examination; proglottides and eggs of Taenia spp. and mature form of Enterobius vermicularis were identified in the lumen, with associated acute appendicitis findings.

Here we report a very rare case of concomitant infection of appendix with Taenia spp. and Enterobius vermicularis, which is also the second case in the English literature according to our knowledge.

Key words: Appendicitis, Parasites, Enterobius, Taenia

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,903 Tekil Ziyaretçi