Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN AYI Cilt 6, Sayı 2, 2016
"BOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN Cilt: 6, Sayı: 2, Haziran 2016");

BOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN Cilt: 6, Sayı: 2, Haziran 2016
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.AKUT İNFERİOR MİYOKARD ENFARKTÜSLÜ HASTALARDA LEAD III >LEAD II ST-ELEVASYONUNUN SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSÜNÜ VE HASTANE İÇİ MORTALİTEYİ ÖNGÖRDÜRÜCÜ DEĞERİ

Barış YAYLAK, Erkan BAYSAL, Bernas ALTINTAŞ

Sayfa No: 1-9 [ÖZET] - [PDF]

2.TÜRKİYE’DE BULUNAN VİTİLOGOLU HASTALARIN İŞİTMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sayfa No: 10-15  [ÖZET] - [PDF]

3.EKLEM DIŞI RADİUS ALT UÇ KIRIĞI NEDENİYLE KONSERVATİF TEDAVİ UYGULANAN YAŞLI HASTALARDA

Serdar YILMAZ,Deniz ÇANKAYA,Alper DEVECİ

Sayfa No: 16-21 [ÖZET] - [PDF]

4.ENDOMETRİAL POLİP VE TAM KAN SAYIMI PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ali SEVEN,Suna KABİL KUCUR,Cengiz KOÇAK,İlay GÖZÜKARA,Beril YÜKSEL,Murat POLAT,Hüseyin METİNEREN,Nadi KESKİN

Sayfa No: 22-26 [ÖZET] - [PDF]

5.KRONİK POSTTRAVMATİK KOKSİDİNİA TEDAVİSİNDE KOKSEKTOMİ SONUÇLARIMIZ

Musa Uğur MERMERKAYA, Fatih KARAASLAN

Sayfa No: 27-32 [ÖZET] - [PDF]

6.TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ SONRASİ KOMPLİKASYON ORANLARINI ETKİLEYEN SOSYAL VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLER

Deniz ÇANKAYA, Alper DEVECİ, Olgun BİNGOL, Güzelali ÖZDEMİR, Uygar DASAR,Sualp TURAN

Sayfa No: 33-37 [ÖZET] - [PDF]

7.HEMOPTİZİ: TANISAL YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE AKCİĞER KANSERİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ

Yavuz Selim İNTEPE, Yener AYDIN

Sayfa No: 38-47 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

8.GEBELİKTE KRONİK HEPATİT B YÖNETİMİ

Mehmet Ali NARİN, Suat DEDE, Raziye NARİN

Sayfa No: 48-52 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

9.AĞRILI HASHİMOTO TİROİDİTİ: NADİR BİR OLGU SUNUMU

Ziynet ALPHAN ÜÇ , Esra ADEMOĞLU

Sayfa No: 53-57 [ÖZET] - [PDF]

10.HİPOFİZ MAKROADENOMUNA BAĞLI ATİPİK GÖRME ALANI OLAN BİR OLGU

Neşe ARSLAN, Mustafa KÖŞKER, Hayri KERTMEN, Canan GÜRDAL

Sayfa No: 58-61 [ÖZET] - [PDF]

11.İDİOPATİK HİPOPARATİROİDİZME BAĞLI 3 FAHR HASTALIĞI VAKASI

Elif TURAN, Sait GÖNEN, Gülsüm GÖNÜLALAN, Mustafa KULAKSIZOGLU, Ahmet KAYA

Sayfa No: 62-65 [ÖZET] - [PDF]

12.İLERİ DÜZEYDE SEREBELLAR HERNİASYONU OLAN CHİARİ TİP I MALFORMASYONLU GEBE KADINLARIN DOĞUM ŞEKLİ NE OLMALIDIR: OLGU SUNUMU

Keziban DOĞAN, Hakan GÜRASLAN, Nadire Sevda İDİL, Murat DOĞAN, Ammar KANAWATI

Sayfa No: 66-69 [ÖZET] - [PDF]

13.YOZGAT İLİNDE BEKLENMEDİK İKİ PEDİATRİK KUTANÖZ LEİSHMANİASİS OLGUSU

Esra Akyüz ÖZKAN, Adem YAŞAR, Esra DOMUR, U. Aliye GEÇİT, Fatma İnci ARIKAN

Sayfa No: 70-72 [ÖZET] - [PDF]

14.UMBILIKAL KORD KİSTİ: OLGU SUNUMU

Ahter Tanay TAYYAR, Mehmet TAYYAR

Sayfa No: 73-75 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,849 Tekil Ziyaretçi