Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ60-63 AYAK 5. PARMAK DEFORMİTESİ: OVERLAPPING

AYAK 5. PARMAK DEFORMİTESİ: OVERLAPPING

Fifth Finger Deformity of Foot: Overlapping

H. Çağdaş Basat

ÖZET

Overlapping 5. Parmak deformitesi, ayak deformiteleri arasında nadir görülen deformi­telerden biridir. Bu deformitede ayak 5. Parmağı, adduksiyon, supinasyon ve hipereks­tansiyon pozisyonundadır. Hastalar, genellikle kozmetik nedenlerle başvurmaktadır. Bu çalışmada, modifiye lapidus yöntemi ile tedavi edilen ayak 5. parmak defortmiteli olgu sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Ayak deformitesi, Konjenital

ABSTRACT

An overlapping fifth toe is rarely seen in all foot deformities. In this deformity, the position of the fifth toe is adducted, supinated and hyperextended. Patients usually apply to hospital for cosmetic reasons. We report fifth finger deformity of foot, which was treated with modified lapidus method.

Key words: Foot deformities, Congenital

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,894 Tekil Ziyaretçi