Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ58-59 İNKARSERE İNGUİNAL HERNİ GÖRÜNÜMÜNDE KASIK LİPOSARKOMU: OLGU SUNUMU

İNKARSERE İNGUİNAL HERNİ GÖRÜNÜMÜNDE KASIK LİPOSARKOMU: OLGU SUNUMU

Inguinal Liposarkoma Presenting as an Incarcerated Inguinal Hernia: Case Report

Fatin R. Polat

ÖZET

Kasıkta liposarkomlar oldukça nadirdir. 81 yaşındaki hasta, sol inguinal bölgede kitle ile hastanemize başvurdu. Hasta inkansere ingiunal herni tanısıyla ameliyat edildi. Fıtık ona­rımı yapıldıktan sonra kese altında 10x5 cm lik kitle saptandı. Spermatik kord ve testis damarları korunarak kitle eksize edildi. Patolojik tetkikinde liposarkom olarak rapor edildi. Olgumuz literatür eşliğinde gözden geçirilmiştir.

Anahtar kelimeler: İnguinal herni, İnkarsere, Liposarkom

ABSTRACT

Inguinal liposarcomas are relatively rare. 81-year-old patient, was admitted to our hospital with left inguinal mass. He was diagnosed with the left groin non reducible inguinal hernia for the first time and received a hernia repair. The mass(10x5 cm), however, was found to be a tumor it situated along the spermatic cord and testicular vessels. The mass was partially removed, sparing the elements of cord. We report a case of inguinal liposarcoma presenting as incarcerated inguinal hernia and review the related literature.

Key words: Inguinal hernia, Incarsera, Liposarcoma

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 584,983 Tekil Ziyaretçi