Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2016- 79.81
UMBILIKAL KORD KİSTİ: OLGU SUNUMU Umblical Cord Cyst: Case Report Ahter Tanay TAYYAR, Mehmet TAYYAR ÖZET Umbilikal kord kistinin birinci trimesterde prevalansı %0.4-%3.4 olarak bildirilmetedir. 2.ve 3. trimesterde nadir sonografik bulgu olduğundan prevelansı bilinmemektedir. Kord kistleri ve fetal anomaliler arasında ilişki bulunabilmektedir. 33 yaşında G2 P1 A0 Y1 olan , 20 hafta 3 günlük umbilical kordun fetusa yakın kısmında 3x2 cm çapında kistik lezyon bulunan gebeyi prenatal tanı amacıyla inceledik. Başka patolojik bulgu saptanmayan gebeye istişare sonucunda amniyosentez yapıldı. Karyotipanalizi 46 XY, normal karyotip olarak geldi. İlave malformasyon bulunmadan da kromozom alanomali olabileceğinden fetal karyotip bu olgularda incelenmelidir. İlave anomalileri bulunmayan ve karyotipi normal olan olgularda fetal prognozun iyi olacağı tahmin edilebilir. Anahtar kelimeler: Umblikalkord; Kist; Prenatal yönetim ABSTRACT First trimester umbilical cord cysts prevalence is between 0.4 % and 3.4 %. But, in second and third trimesters, real prevalence of umbilical cord cysts is unknown as they are not common. There might be associations between fetal anomalies and cord cysts. We observed a thirty-threeyear- old (gravida 2, parity 1) pregnant woman who referred at 20 weeks gestation due to 3x2 cm umbilical cord cyst formation for prenatal diagnosis purposes. In second trimester sonography, there was no other pathological finding and amniocentesis was performed in consequence of consultation. Karyotype analysis revealed normal 46 XY. The fetal karyotype should be investigated in these cases as there may be a chromosome anomaly without additional malformation. Good fetal prognosis can be predicted in cases with no additional anomalies and with normal karyotype. Key words: Umblical cord; Cyst; Prenatal management
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,888 Tekil Ziyaretçi