Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2016- 76.78
YOZGAT İLİNDE BEKLENMEDİK İKİ PEDİATRİK KUTANÖZ LEİSHMANİASİS OLGUSU Two Unexpected Pediatric Cases with Cutaneous Leishmaniasis Esra Akyüz ÖZKAN, Adem YAŞAR, Esra DOMUR, U. Aliye GEÇİT, Fatma İnci ARIKAN ÖZET Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Polikliniği’ne kollarda ve yüzde farklı büyüklüklerde yara şikayetiyle Irak’tan göç etmiş iki kardeş başvurdu. Yara yerinden alınan materyalden yapılan incelemede kutanöz leishmaniasis tanısı konan hastalara intramusküler meglumin antimonat tedavisi haftada bir kez toplam beş hafta verildi. Tedaviyle lezyonlar geriledi. Bu çalışmada endemik bölge dışında görülen iki kutanöz leishmaniasis olgusu değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: Çocuk; Kutanöz leishmaniasis; Meglumin antimonat ABSTRACT The two brothers emigrated from Iraq admitted to Bozok University School of Medicine Pediatrics clinic; with a complaint of wounds in different sizes available in the face and arms. In the analysis of the sample taken from the wound, patients diagnosed with cutaneous leishmaniasis; intramuscular meglumine antimonate therapy once a week was given a total of five weeks. The lesions regressed with treatment. In this study; two cases of cutaneous leishmaniasis seen outside endemic areas were assessed ey words: Children; Cutaneous leishmaniasis; Meglumine antimoniate
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,928 Tekil Ziyaretçi