Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2016- 72.75
İLERİ DÜZEYDE SEREBELLAR HERNİASYONU OLAN CHİARİ TİP I MALFORMASYONLU GEBE KADINLARIN DOĞUM ŞEKLİ NE OLMALIDIR: OLGU SUNUMU What Should be the Delivery Mode in Pregnant Women with Chiari Type I Malformation who have Severe Cerebellar Herniation : A Case Report Keziban DOĞAN, Hakan GÜRASLAN, Nadire Sevda İDİL, Murat DOĞAN, Ammar KANAWATI ÖZET Chiari tip I malformasyonu; serebellar herniasyon ile karakterize magnetik resonans görüntüleme ile tanı konulabilen konjenital bir anomalidir. En sık görülen semptomlar; baş, boyun ve extremite ağrısı, özellikle üst ekstremitelerde görülen hipoestezi ve güçsüzlüktür. Chiari tip I malformasyonlu gebe kadınlar için uygun doğum ve anestezi yöntemi hala tartışmalıdır. Biz bu makalede genel anestezi altında sezeryan ile doğurttuğumuz Chiari tip I malformasyonlu, ileri derecede serebellar herniasyonu olan bir olguyu sunduk. Multidisipliner bir yaklaşımla bu hastalar için uygun doğum ve anestezi yöntemini tartışmayı amaçladık. Anahtar kelimeler: Chiari tip I malformasyonu; Gebelik; Doğum ABSTRACT Chiari type I malformation which is characterized by cerebellar herniation is a congenital anomaly that can be diagnosed by magnetic resonance imaging. Most common symptoms are headache, neck and extremity pain, hypoesthesia and weakness especially in the upper extremities. The suitable mode of delivery and anesthesia for the pregnant patients with Chiari type I malformation is controversial. In this case report, we present a case of 37 weeks of gestation of a pregnant woman with Chiari type I malformation who had severe herniation of cerebellum and gave the birth by cesarean section with general anesthesia. We aimed to discuss about the suitable mode of delivery and anesthesia for each patient with Chiari type I malformation with multidisciplinary approach. Key words: Chiari type I malformation; Pregnancy; Delivery
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,919 Tekil Ziyaretçi