Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2016- 59.63
AĞRILI HASHİMOTO TİROİDİTİ: NADİR BİR OLGU SUNUMU Painful Hashimoto’s Thyroiditis: A Rare Case Report Ziynet ALPHAN ÜÇ , Esra ADEMOĞLU ÖZET Kronik lenfositik tiroidit veya Hashimoto tiroiditi (HT) iyot eksikliğinin olmadığı bölgelerde guatr ve edinilmiş hipotiroidinin en sık nedeni olan, patogenezinde otoimmünite, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin rol oynadığı inflamatuvar bir tiroid hastalığıdır. HT’de boyunda nadiren subakut granulamatöz tiroiditi (SAT) taklit eder şekilde ağrı ve hassasiyet olabilir. SAT genellikle kendi kendini sınırlayan bir durum olmasına rağmen semptomların şiddetli olduğu olgular streroid kullanımını gerektirebilir. SAT’da steroid kullanımı ile birlikte semptomlar kısa sürede azalır. Steroid tedavisi kesildikten sonra daha yüksek dozlarda tekrarlarlayan steroid tedavisi bazı olgularda nadiren gerekebilir. Ağrılı HT’de SAT’ın aksine, medikal tedaviye cevap ya geçicidir ya da yoktur ve/ veya tekrarlayan relapslar görülür. Ağrılı HT olgularında medikal tedaviye yanıt alınamadığı durumlarda tiroidektomi bir seçenek olabilir Bu yazımızda, klinik ve laboratuvar özellikler nedeniyle ilk olarak SAT tanısıyla takip ettiğimiz, ancak daha sonra medikal tedaviye yanıtsızlık nedeniyle ağrılı HT olabileceğini düşündüğümüz ve cerrahi önerdiğimiz, patoloji sonucu HT ve mikropapiller tiroid karsinomu ile uyumlu olan nadir bir olguyu sunmayı amaçladık. Anahtar kelimeler: Subakut granulamatöz tiroidit; Boyun ağrısı; Hashimoto tiroiditi ABSTRACT Chronic lymphocytic thyroiditis, or Hashimoto’s thyroiditis (HT) is an inflammatory thyroid disease which is the most common cause of goiter and acquired hypothyroidism in iodine sufficient areas that autoimmunity, genetic predisposition and environmental factors play role in pathogenesis. Thyroid pain and tenderness may rarely be present in HT mimicking subacute granulamatous thyroiditis (SAT). Although SAT is a selflimiting condition, cases with severe symptoms may necessitate use of steroids. Symptoms reduce in a short time with use of steroids in SAT. Higher and repeated doses of steroids may be rarely necessary in some cases after stopping steroids. In contrary to SAT, patients with painful HT have only temporary or no response to medical treatment and/or show repeated relapses. Thyroidectomy may be an option in painful HT cases that do not response to treatment. In this article, we aimed to present a rare case of micropapillary thyroid cancer with coexistence of HT who was suggested surgery after compatible pathology findings which was first followed for the diagnosis of SAT after clinical and laboratory findings, while it was assumed to be a case with painful HT because of the unresponsiveness to medical therapy. Key words: Subacute granulamatous thyroiditis; Neck pain; Hashimoto’s thyroiditis
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,087 Tekil Ziyaretçi