Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2016- 54.58
GEBELİKTE KRONİK HEPATİT B YÖNETİMİ Management of Chronic Hepatitis B in Pregnancy Mehmet Ali NARİN, Suat DEDE, Raziye NARİN ÖZET Gebelikte kronik hepatit B (KHB) enfeksiyonu global bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyadaki yaklaşık 350 milyon KHB taşıyıcının %50’ si enfeksiyonu perinatal dönemde edinmektedir. KHB ile enfekte gebe kadınlar genel nüfustan farklıdır ve hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonunun anne ve çocuğa etkisi, gebeliğin HBV replikasyonuna etkileri, gebelik sürecinde annenin antiviral tedavi alıp almayacağı, tedavinin anne ve çocuğa etkileri, yenidoğanın nasıl immünize edileceği ve bunun hastalığa etkileri gibi pek çok özel poblem söz konusudur. HB e Ag pozitif annelerden doğan ve immünprofilaksi yapılmayan infantlarda vertikal geçiş oranı %40-90 düzeyindedir. KHB enfeksiyonlu, doğurganlık çağındaki kadınlar bulaş için önemli bir kaynak durumundadırlar; bu nedenle gebelikte KHB yönetimi perinatal geçişi azaltmak açısından önemli bir süreçtir. Bu derleme perinatal geçişin önlenmesi ve gebelikte tedavisini de içeren KHB yönetimi ile ilgili optimal yaklaşımı özetlemektedir. Anahtar kelimeler: Kronik hepatit B; Gebelik; Anneden çocuğa bulaş; Antiviral tedavi ABSTRACT Chronic hepatitis B (CHB) virus infection in pregnancy is an important global health problem. Over 50% of the 350 million chronic hepatitis B carriers acquire their infection perinatally. Pregnant women infected with CHB are different from the general population, and their special problems need to be considered: such as the effect of hepatitis B virus (HBV) infection on the mother and fetus, the effect of pregnancy on replication of the HBV, whether mothers should take HBV antiviral therapy during pregnancy, the effect of these treatments on the mother and fetus, how to carry out immunization of neonates, whether it can induce hepatitis activity after delivery and other serious issues. Without immunoprophylaxis, infants born to HBeAgpositive mothers have a 40–90% risk of vertical transmission. Women of childbearing age with chronic HBV infection remain an important source of HBV transmission. Thus, the management of chronic HBV infection during pregnancy is an important opportunity to interrupt the perinatal transmission of HBV. This review will provide an optimal approach to a number of issues of HBV management in pregnancy, including the prevention of perinatal transmission and the treatment of chronic hepatitis B in pregnancy. Key words: Chronic hepatitis B; Pregnancy; Mother-to-child transmission; Antiviral therapy
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,914 Tekil Ziyaretçi