Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2016- 33.38
KRONİK POSTTRAVMATİK KOKSİDİNİA TEDAVİSİNDE KOKSEKTOMİ SONUÇLARIMIZ Clinical outcomes of Coccygectomy after Chronic Post-Traumatic Coccygodynia Treatment Musa Uğur MERMERKAYA, Fatih KARAASLAN ÖZET Amaç: Bu çalışmada kronik posttravmatik koksidinia tedavisinde koksektomi sonuçları değerlendirilmiştir. Hastalar ve Yöntem: Eylül 2011, Temmuz 2013 yılları arasında kronik posttravmatik koksidinia tanısıyla koksektomi uygulanmış 19 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. (7 [36.8%] erkek, 12 [63.2%] kadın; ortalama yaş, 47.5 ± 9.3 yıl). Bütün hastalar cerrahi tedavi öncesi ve son kontrollerinde klinik olarak visual analog score (VAS) kullanılarak skorlanmıştır. Bulgu: Çalışmamızda hastalar için ortalama takip süresi 30.5 aydır (aralık; 22–38 ay). Cerrahi tedavi öncesi ortalama VAS skoru 7 (aralık, 6–9) olup, son kontrollerde bu değer 2’ ye (aralık, 1–7) gerilemiştir. Sadece 2 hastada gecikmiş yara iyileşmesine neden olan yüzeyel yara enfeksiyonu görülmesine rağmen sonunda bütün yaralar sorunsuz iyileşmiştir. Sonuç: Konservatif cerrahi dışı tedavilerin başarısız olduğu durumlarda koksektomi nisbeten güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Anahtar kelimeler: Koksigeal travma; Kronik koksidinia; Koksektomi ABSTRACT Objectives: We evaluated the clinical outcomes of total coccygectomy for chronic traumatic coccygodynia. Methods: We performed a retrospective review of 19 consecutive patients (7 [36.8%] male, 12 [63.2%] female; mean age, 47.5 ± 9.3 years) who underwent total coccygectomy between September 2011 and July 2013. All patients were clinically rated prior to surgery and at the final follow-up visit using a visual analog score (VAS). Results: The mean follow-up duration was 30.5 months (range, 22–38 months). The median preoperative VAS score was 7 (range, 6–9) points, which had decreased to 2 (range, 1–7) points at the final follow-up visit. We observed two superficial wound infections that caused delayed wound healing. However, all wounds eventually healed completely. Conclusion: Coccygectomy is a relatively safe and effective treatment method for chronic posttraumatic coccygodynia when non-operative treatment methods fail. Key words: Coccygeal trauma; Chroniccoccygodynia; Coccygectomy
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,889 Tekil Ziyaretçi