Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ49-52 PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİNİN YAN ETKİLERİ

PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİNİN YAN ETKİLERİ

The Advers Effects of Proton Pump Inhibitors

Mehmet Çelikbilek, Serkan Doğan, Lütfi Akyol, Mehmet Yücesoy

ÖZET

Proton pompa inhibitörleri peptik ülser hastalığı, kronik non-steroid anti-inflamatuar ilaç kullanımı, H.Pylori enfeksiyonu ve eroziv özofajitte yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak iyi tolere edilmekle birlikte diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi bu ilaçların da bek­lenmedik yan etkileri bildirilmiştir. Uzun süre kullanım sonrası hipergastrinemiye bağlı etkiler, hipomagnezemi, enterik mikrobial enfeksiyon riski, artmış pnömoni riski ve kemik kırığı riski bulunmaktadır. Özellikle uzun süre kullanan hastalar bu ilaçların muhtemel yan etkileri konusunda uyarılmalı ve peryodik olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Proton pompa inhibitörleri, İlaç yan etkisi

ABSTRACT

Proton pump inhibitors are widely used in peptic ulcer disease, concomitant with non-steroid anti-inflammatory drug usage, H.Pylori infection, and erosive esophagitis. Although they are well tolerated, unexpected adverse effects can be seen as all other drugs. Effects of hypergastrinemia, hypomagnesemia, enteric microbial infection risk, increased pneumoniae risk and bone fracture risk may be seen with long term use. Patients who require long term use should be warned and controlled periodically about these likely adverse effects.

Key Words: Proton pump inhibitors, Advers drug event

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,927 Tekil Ziyaretçi