Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİMart2016-90.93

KEMİK DOKU KAYBI OLAN KRURİS EZİLME YARALANMASI

Cruris Crush Injury with Bone Tissue Loss

Mehmet Sabri BALIK, Yılmaz GÜVERCİN, Adem ERKUT, Volkan GÜNEŞ, Davut KESKİN

ÖZET
Bu yazıda krurisin kirli ezilme yaralanmasının yönetimini sunduk. Çünkü tibianın açık kırıkları ile sık karşılaşmaktayız. Krurisin bu yaralanmaları uzun dönemde ekstremite kaybı ve morbiditeye neden olabilen ciddi yaralanmalardır. Tibia anatomik yerleşiminden dolayı travmaya kolay maruz kalır. Özellikle crurisin ezilme yaralanmaları, nörovasküler hasar, kompartman sendromu, enfeksiyon, nonunion, malunion gibi komplikasyonlarla yaygın olarak ilişkilidir.

Anahtar kelimeler: Açık kırık; Ezilme yaralanması; Kemik kaybı

ABSTRACT
Herein, we present management of unclean crush injury of the cruris. Because, open fractures of tibia are frequently encountered in clinic. These injuries of the cruris are severe injuries which may lead to long term morbidity and extremity loss. The tibia can be easily exposed to trauma due to its anatomic region. Especially, crush injury of the cruris is commonly associated with complications such as norovascular damage, compartment syndrome,infection, nonunion and malunion.

Key words: Open fracture; Crush injury; Bone loss

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,482 Tekil Ziyaretçi