Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİMart2016-78.81

PNÖMONİYE NEDEN OLAN NADİR BİR OLGU: AİLESEL KOSTA KÖKENLİ OSTEOKONDROMA

A Rare Case of Pneumonia: Familial Costal Osteochondroma

Ali Osman KÖKSAL, Emine ERDENİZ, Osman ÖZDEMİR, Murat ALTAY

ÖZET
Giriş: Osteokondrom kemiğin iyi huylu tümörüdür ve soliter olanlarda %1, multiple herediter olanlarda %10 maligniteye yol açabilir. Kinikte daha çok kemikte deformite, sinir ve dokulara bası şeklinde prezente olur.Olgu sunumu: Çocuk kliniğinde izlenen 4 yaşındaki hastanın bir yaşından beri tekrarlayan pnömo- ni öyküsü olduğu ve 2 yaşında ailesel multiple osteokondrom tanısı aldığı öğrenildi. Öksürük ve ateş yakınması ile başvuran hastanın akciğer grafisinde pnömonik infiltrasyonu mevcut idi. Fakat kostal osteokondrom ile süperpoze olması nedeniyle hastaya toraks tomografisi çekildi ve kosta kökenli osteokondromların hastanın akciğer parankimine bası yaptığı ve sekonder atelektaziye yol açtığı görüldü.Sonuç: Kostaların osteokondrom için nadir bir yerleşim yeri olması ve osteokondromun akciğer parankim basısı ile pnömoniye yol açması sebebiyle bu olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Çocuk; Osteokondrom; Pnömoni

ABSTRACT
lntroduction: Osteochondroma is a benign tumor of the bone, but malign transformation may occur in 1% of solitary cases and 10% of hereditary multiple osteochondromas. The most frequent clinical presentation is due to bone deformities or nerve and tissue compressions.Case presentation: We report a 4 year old patient followed up at pediatric clinics, with a history of recurrent pneumonia after first year and at the age of 2 he was diagnosed with hereditary multiple osteochondroma. He presented with cough and fever and his chest X-Ray revealed a pneumonic infiltration. As it was superimposed with his costal osteochondroma, a Thoracic CT (computed tomography) was performed which revealed secondary atelectasia due to the costal osteochondroma compressing his pulmonary parenchyma.Conclusion: Given that ribs are rare localizations for osteochondromas and this osteochondroma has led to pneumonia due to pulmonary parenchymal compression, this case was considered to be worth presenting.

Key words: Child; Osteochondroma; Peumonia

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,454 Tekil Ziyaretçi