Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİMart2016-74.77

ERİŞKİN ERKEK MEMESİNDE İNTRADUKTAL KARSİOMLA BİRLİKTELİK GÖSTEREN İNTRAKİSTİK PAPİLLER KARSİNOM: NADİR BİR OLGU

lntracystic Papillary Carcinoma in Association with lntraductal Carcinoma in Adult Male Breast: A Rare Case Report

Erdal UYSAL, Mehmet DOKUR, Mesut SİPAHİ, Mehmet SÖKÜCÜ, Mehmet A. İKİDAG

ÖZET
Meme karsinomları erkeklerde daha az görülür. Ayrıca memede intrakistik papiller karsinom ve intraduktal karsinom birlikteliği son derece nadir.İntrakistik papiller karsinometyolojisinde çok sa- yıda factor suçlanmıştır. İntrakistik papiller karsinomun ultrasonografik bulguları tipiktir. Eksizyonel biyopsi ile beraber mümkünse immunohisto kimyasal boyama yapılması mikroskopik tanı için önemlidir. İntrakistik papiller karsinomların prognozu,intraduktal karsinomlara gore daha iyidir ve invazivolanlarında local yayılım görülür.İntrakistik papiller karsinom tedavisinde invazyon belirti- leri varsa, adjuvant kemoterapi ile beraber radikal mastektomi önerilir. Hormono terapinin yararı halen tartışmalıdır.Bu makalede, hastane mizin acil servisine sağ memesinde ağrısız bir kitle ile başvuran 74 yaşındaki bir erkek hastanın klinik bulguları,tanı ve tedavi prensiplerigüncel literature ışığında tartışıldı.

Anahtar kelimeler: Meme kanseri; Erişkin erkek; lntrakistik papiller karsinom; İntraduktal karsinom

ABSTRACT
Breast carcinomas are less common in males. Also intracystic papillary carcinoma and intraductal carcinoma are seen together, this is extremely rare in breast in men. Many factors have been implicated in etiology of intracystic papiller carcinoma. Ultrasonographic findings of intracystic papillary carcinoma is typical. it is important to have excisional biopsy and perform immunohistochemical stainingif possible along under microscopy. The prognosis of intracystic papilloma is relatively better than intraductal carcinoma and its spread is mostly local if invasive. in the treatment of intracystic papillary carcinoma, if there are signs of invasions of radical mastectomy with adjuvant radiotherapy treatment is recommended. The benefits of hormone therapy are still controversial.in this article, a 74 year-old male patient who noticed a painless mass in his right breast and incidentally admitted to our emergency department and this patient's clinical findings, diagnosis and treatment principles are discussed in the current literature.

Key words: Breast cancer; Adult male; İntracystic papillary carcinoma; lntraductal carcinoma

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,624 Tekil Ziyaretçi