Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİMart2016-70.73

MYASTENİA GRAVİS'Lİ HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ

Anaesthesia Management of a Patient with Myastenia Gravis

Selda KAYAALTI, Adnan BAYRAM

ÖZET

Myastenia Gravis, solunum kaslarını da tutarak respiratuar yetmezliğe yol açması sebebiyle anestezistler için önem arzeden otoimmün, nörolojik bir hastalıktır. Nöromüsküler kavşak hastalıkların- dan en sık görüleni olan myasteniagravis'li hastalarda nondepolarizan kas gevşeticilere karşı du- yarlılık artmıştır. Ancak, genel anestezi preoperatif ve postoperatif dönemde yeterli nöromüsküler iletim monitörizasyonu yapıldığı takdirde güvenilir olarak uygulanabilir. Biz de bu olgu sunumunda listezis nedeniyle genel anestezi altında operasyona alınan myastenia gravis'li bir olgu ile miyastenia gravis'li hastalarda anestezi yönetimini gözden geçirmek istedik.

Anahtar kelimeler: Myastenia gravis; Nöromüsküler monitörizasyon, TOF

ABSTRACT
Myasthenia gravis is an autoimmune neuromuscular disorder which can lead to respiratory failure so it is very important for anesthetists. Myasthenia gravis is the most common neuromuscular junction disease and the myasthenia patients have increased sensitivity to non-depolarizing muscle relaxant agents. However if adequate preoperative and postoperative neuromuscular transmission monitoring is done general anesthesia can be performed safely. The aim of the study is tore view general anesthesia management of a patient with myasthenia gravis who is under going general anesthesia for spondylolisthesis.

Key words: Myasthenia gravis; Neuromuscular monitoring, TOF

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,497 Tekil Ziyaretçi