Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ43-48 MEME KANSERİNDE POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ/ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (PET/BT) KULLANIMI

MEME KANSERİNDE POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ/ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (PET/BT) KULLANIMI

Use of Positron Emission Tomography / Computed Tomography (PET/CT) in Breast Cancer

Umut Elboğa, Seyhan Karaçavuş, Ebuzer Kalender

ÖZET

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür ve kanserden olan ölümlerde ikinci sıradadır. Yaygın olarak kullanılan görüntüleme metodları mamografi, ultrasonog­rafi, manyetik rezonans (MR), sintimamografi, tek foton emisyon tomografi ve pozitron emisyon tomografisidir (PET). En etkin kullanılan tarama tekniği mamografidir. Fakat 50 yaş altı kadınlarda % 22 oranında yanlış pozitif sonuca sahiptir. Ultrasonografi ve MR zor vakalarda tamamlaycı metodlar olmakla birlikte, memedeki kitlelerin iyi veya kötü huylu olduğunu belirlemek için daha duyarlı yöntemlere ihtiyaç vardır. Meme kanserinin evrelemesinde ve tedaviye cevabı takip etmede PET giderek artan bir şekilde kullanıl­maktadır. Bu derlemede meme kanserinin tanısında ve takibinde PET’in faydaları anla­tılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, Pozitron emisyon tomografisi, Bilgisayarlı tomografi

ABSTRACT

Breast cancer is the most frequent cancer in women and is the second lethal malignancy. Commonly used imaging modalities include mammography, ultrasonography, magnetic resonance imaging (MRI), scintimammography, single photon emission computed tomography (SPECT) and positron emission tomography (PET). The most effective screening technique at this time is X-ray mammography. However X-ray mammography has a 22% false positive rate in women under 50. Ultrasonography and MRI are complementary methods for the difficult cases but there is still need to more sensitive methods for determining the benign or malignant nature of the breast masses. PET is increasingly used in staging advanced or recurrent breast cancer and in monitoring response to therapy. In this review the benefits of PET in the diagnosis and following of breast cancer are reported.

Key words: Breast cancer, Positron emission tomography, Computed tomography

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,922 Tekil Ziyaretçi