Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİMart2016-13.18

AYRIŞMIŞ, ORTA HAT KLAVİKULA KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİNİN FONKSİYONEL SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ: GERİYE DÖNÜK, ORTA DÖNEM TAKİP SONUÇLARIMIZ

Evaluation of Functional Outcomes in the Surgical Treatment of Displaced Middle-Third Clavicular Fracture: A Retrospective Study and Mid-Term Follow-Up

Musa Uğur MERMERKAYA, Fatih KARAASLAN

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı ayrışmış orta hat klavikula kırıklarının cerrahi tedavisinde açık redüksiyon ve inter- nal kilitli plak ile tespitin orta dönem sonuçlarını değerlendirmek.Gereç ve Yöntem: Ağustos 2011 ve Temmuz 2013 arasında açık redüksiyon ve internal kilitli plak ile tespityapılan 23 hasta (9 [39,1%] erkek, 14 [60,9%]; ortalama yaş 6,8±12,4 yıl) çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar son kontrollerinde Disabilities of the Arm, Shoulder and hand (DASH) ve Constant Shoulder (CS) skorları ile değerlendirildi.Bulgular: Ortalama takip süresi 28,6 ay (12-44 ay) ve ortalama kaynama süresi 14.1 ±2,6 hafta (aralık: 10-20hafta ) idi. Hiçbir hastada kaynamama ya da implant yetmezliği gelişmedi. Son kontrollerinde ortalama CS ve DASH skoru 86,3±3,5 (80-93) ve 14,0±4,2 (6,8-25) idi.Sonuç: Ayrışmış orta hat klavikula kırıklarının cerrahi tedavisinde açık redüksiyon ve internal kilitli plak iletespit iyi fonksiyonel sonuç sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Klavikula; Ayrışmış; Kırık; Açık redüksiyon; Plak ile tespit

ABSTRACT

Background: The aim of this study was to evaluate the mid-term functional outcomes of open reduction and internal locked-plate fixation in the surgical treatment of displaced middle-third clavicular fractures.Method: We performed a retrospective review of 23 consecutive patients (9 [39.1%] male, 14 [60.9%] female;mean age, 46.8 ± 12.4 years) who underwent open reduction and internal locked-plate fixation between August 2011 and July 2013. All patients were clinically rated at the final follow-up visit using the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) and the Constant Shoulder (CS) scores.Results: The average follow-up duration was 28.6 months (range: 12-44 months) and the mean union timewas 14.1 ± 2.6 weeks (range: 10-20 weeks). None of the patients experienced nonunion or implant failure. At the final follow-up, the mean CS and DASH scores were 86.3 ± 3.5 (range: 80-93) and 14.0 ± 4.2 (range: 6.8-25), respectively.Conclusion: Surgical treatment using open reduction and internal fixation of displaced middle-third clavicularfractures results in good functional results, has a high rate of union, and provides good functional outcomes with locked-plate fixation.
Key words: Clavicle; Displaced; Fracture; Open reduction; Plate fixation

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,490 Tekil Ziyaretçi