Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİMart2016-7.12

UZUN KEMİKLERİN DİAFİZİEL KIRIKLARININ GECİKMİŞ KAYNAMASINDA PLATELET-RİCH PLASMA UYGULANMASININ ETKİLERİ

Effect of Platelet-Rich Plasma Administration on Delayed Union of Diaphyseal Fractures of Long Bones

Çetin IŞIK, Nurdan ÇAY, Mehmet Atif Erol AKSEKİLİ, Safa GÜRSOY, Mehmet Emin ŞİMŞEK, Murat BOZKURT

ÖZET

Amaç: Dengeli olarak tespit edilmiş, kaynama gecikmesi olan uzun kemiklerin diafiziel kırıklarında plateletten zengin plazmanın etkisini araştırmayı amaçladık.Metod: Dengeli olarak tespit edilmiş, kaynama gecikmesi olan 30 uzun kemik diafiziel kırığı hastası retrospektif olarak değerlendirildi (Grup 1). Karşılaştırma amacıyla stabil olarak tespit edilmiş kay- nama gecikmesi olan 22 uzun kemik diafiz kırığı olan hasta prospektif olarak değerlendirildi (Grup 2). Bu iki grup iyileşme oranı ve zamanına göre karşılaştırıldıBulgular: Kırık kaynama oranı Grup 1'de 24 hasta (%80) grup 2'de 20 hasta (%90,9) olarak tespit edildi (p = 0.281). Ortalama kırıkların kaynama süresi grup 1'deki 24 hastada ve Grup 2'deki 20 hastada sırayla 167 (104 - 246) gün ve 161 (116 - 233) gün olarak tespit edildi (p=0.645). Kırıkların kaynama zamanı gözönüne alındığında 2 grup arasında istatistiksel olarak fark yoktu.Sonuç: Kaynama gecikmesi olan hastalada plateletten zengin plazmanın faydalı etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Daha geniş serilerle yapılacak yeni çalışmaların plateletten zengin plazmanın klinik etkilerini daha net şekilde açıklayabilir.

Anahtar kelimeler: Gecikmiş kaynama; K r k iyileşmesi; Plateletten zengin plazma

ABSTRACT

Background: The aim was to investigate the effect of platelet-rich plasm use on delayed union of diaphysis fractures of long bones, having stable fixation.Material and Methods: A total of 30 patients having stable fixation and delayed union of diaphysis fractures of long bones were retrospectively evaluated (Group 1). For comparative purposes, 22 patients with stable fixation, delayed union of diaphysis fractures of long bones and treated with Platelet rich plasma (PRP) injection were prospectively evaluated (Group 2). The 2 groups were compared in terms of recovery rate and time.Results: Fracture union was detected in 24 (80%) patients in group 1 compared to 20 (90.9%) patients in group 2 (p = 0.281). The median union time of 24 patients in group 1 and 20 patients in group 2 were 167 (104 - 246) days and 161 (116 - 233) days, respectively (p=0.645). There was no statistically significant difference between the 2 groups regarding fracture union time.Conclusion: We conclude that platelet-rich plasma has beneficial effects on delayed union. By increasing the number of cases with new studies more clear expressions regarding the clinical efficacy of platelet-rich plasma may be made.
Key words: Delayed union; Fracture healing; Platelet-rich plasma

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,480 Tekil Ziyaretçi