Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.73-76

ÖZET

İntrarenal apseler, akut piyelonefritin komplikasyonu olarak veya hematojen yolla gelişebilmekte­dir. Piyelonefritin komplikasyonu olarak gelişen apseler genellikle kortekste, medullada veya her ikinde birlikte yerleşir ve etken genellikle Gram negatif enterik bakterilerdir. Hematojen yolla olu­şan apseler ise genellikle kortekste yerleşir, tektir ve etken de hemen her zaman stafilokoklardır. Tanıda idrar mikroskopisi normal olabileceği için, bilgisayarlı tomografi veya ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemlerinin önemi büyüktür. İntrarenal abseler, özellikle çocuklarda, erken tedavi edilmediğinde böbrek hasarına yol açabilir. Tedavide antibiyoterapi genellikle tek başına yeterli olabilmekle birlikte, özellikle büyük boyuttaki apselerde cerrahi girişime ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu çalışmada sadece medikal tedavi ile düzelen, multiple renal apseleri olan bir olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Abdominal apse; İlaç tedavisi; Piyelonefrit

ABSTRACT

Intrarenal abscess can occur as a complication of acute pyelonephritis and also via haematologic route. The abscesses, which occurs as a complication of acute pyelonephritis are usually localized in cortex, medulla or both and the causative agent is often Gram negative bacilli. Hematogenous abscesses are usually soliter and localized in cortex. As the urine microscopy can be normal in most of the patients, the imaging techniques such as computorized tomography and ultrasonography are essential. Intrarenal abscesses may cause renal damage especially in children. Antibiotherapy alone is usually sufficient for the therapy of intrarenal abscess, but surgical procedures can be needed especially for big abscess. In this study, we aimed to report a case of multiple intrarenal abscess, which fully recovered with antibiotherapy alone.

Key Words: Abdominal abscess; Drug therapy; Pyelonephritis

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,580 Tekil Ziyaretçi