Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.81-84

ÖZET

Respiratuar epitelyal adenomatoid hamartom benign bir sinonazal patolojidir. Oldukça nadir gö­rülür ve çoğunlukla nazal kavitenin posteriorunda yerleşim gösterir. Klinik olarak nazal polip, ant- rokoanal polip ve inverted papillom gibi bazı sinonazal hastalıklarla karıştırabilir. Bu hastalıkların ayırıcı tanısında respiratuar epitelyal adenomatoid hamartomun akılda tutulması klinik açıdan önemlidir. Çünkü respiratuar epitelyal adenomatoid hamartomlu olgularda lezyonun konservatif bir şekilde lokal eksizyonu yeterlidir. Bu yazıda nazal kavitenin posteriorunda yerleşim gösteren ve endoskop eşliğinde eksize edilen bir respiratuar epitelyal adenomatoid hamartom olgusu sunul­muştur.

Anahtar kelimeler: Respiratuar; Epitelyal adenomatoid hamartom; Nazal kavite

ABSTRACT

Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma is a benign sinonasal pathology. It is seen quite rarely and often is localized in the posterior nasal cavity. Clinically, nasal polyps, antrochoanal polyps and inverted papillomas are of sinonasal diseases. In the differential diagnosis of these diseases, respiratory epithelial adenomatoid hamartoma evaluation is clinically important. Because of respiratory epithelial adenomatoid hamartoma lesions in patients, conservative local excision is sufficient. In this article we presented a respiratory epithelial adenomatoid hamartoma case localized in the posterior nasal cavity that is resected under endoscopy.

Key words: Respiratory; Epithelial adenomatoid hamartoma; Nasal cavity

 

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,625 Tekil Ziyaretçi