Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.77.80

ÖZET

Pleomorfik adenom parotis bezinde en sık görülen bening tümördür. Ayrıca minör tükrük bezle­rinden de köken alabilir.

 

Pleomorfik adenomlar boyunda herhangi bir lokalizasyonda görülebilir ve nadiren peomorfik adenomlar parafaringeal boşluğa doğru stilomandibüler ligament ile ramus mandibulanın posterioru- na doğru uzanırlar dumb-bell pleomorfik adenom adı verilir.

Burada literatürde yazılan fakat çok nadir görülen dubm-bell pleomorfik adenom olgusu sunul­maktadır.

Anahtar Kelimeler: Tümör; Bening; Tükrük bezi

ABSTRACT

Pleomorphic adenoma is a benign tumor, mostly originating from parotid gland. It can also be originated from minor salivary glands.

Rarely the mass extends from posterior part of ramus mandibula through stylomandibular ligament towards the parapharyngeal space, called as dumb-bell pleomorphic adenoma and pleomorphic adenomas can be seen in any localization in the neck.

We wanted to report a case with dumb-bell pleomorphic adenoma which has repoted before but has seen very rarely.

Key Words: Tumor; Benign; Salivary gland

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,619 Tekil Ziyaretçi