Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.69.72

ÖZET

Büyük hava yollarında gelişen darlıklar solunum foksiyon testinde (SFT) akım-volum eğrisinde ins- piratuar ve ekspiratuar halkalarda kalıcı değişikliğe neden olmaktadır. Hava yolu obstrüksiyonu- nun ekstratorasik veya intratorasik olarak yerleşimi, ekspiratuar ve inspiratuar akımlar üzerindeki etkilerini belirler. Lezyon inspiryum ve ekspiryumdan birinde hava akımının kısıtlanmasına neden olursa değişken obstürüksiyon adını alır. Akım-volum eğrisine bakılarak lezyonun intratorasik yada ekstratorasik yerleşimli olduğu konusunda yorum yapılabilir. Fiks obstrüksiyonda hava yolu çapı solunum siklusu boyunca değişiklik göstermez. 66 yaşında erkek hastanın nefes darlığı nedeni ile pereop değerlendirilmesi sırasında SFT yapılıyor. SFT' de dev guatir ve neden olduğu trakeal bası nedeni ile fiks obtürüksiyon izlendi. Olgunun guatr operasyonu sonrası bası bulgularının ortadan kalkması sonucu postoperatif takibinde SFT 'de fiks obstirüksiyonun düzeldiği gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Guatr; Fiks; Obstrüksiyon

ABSTRACT

Obstructions which develop in upper airways causes persistent changes in pulmonary function test (PFT) as depressed inspiratory and expiratory curves at flow-volume chart.

Extrathoracic or intrathoracic airway inspiratory obstruction might impact inspiratory flows. Localization of lesions in inspiratory and expiratory area cause of limitations. Looking at the volume curve we might evaluate if lesions are thoracic or extrathorasic. Fixed obstruction of the airway diameter does not vary during the breathing cycle. A 66-year-old male patient due to

shortness of breath PFT during pereop evaluation was presented. PFT was caused of a giant goiter from tracheal compression. In this case, tracheal obstruction due to intrathoracic goiter caused fixed obstruction pattern in PFT and fully recover after the surgery.

Key Words: Goitre; Fixed; Obstruction

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,602 Tekil Ziyaretçi