Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ21-25 KANTİN ÇALIŞANLARININ BESİN GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI

KANTİN ÇALIŞANLARININ BESİN GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Behaviours and Attitudes of Canteen Workers Related to Food Safety

Can Öner, Binali Çatak, Mecnun Yıldız, Ayşegül Erdoğan, İtibar Canpolat, Özgür Seğmen

ÖZET

Amaç:
Bu çalışmanın amacı İstanbul ili Pendik İlçesi’nde faaliyet gösteren okul kantinle­rini işleten ve burada çalışanların besin güvenliği konusundaki tutum ve davranışlarını değerlendirmektir.

Yöntem: Bu amaçla Pendik İlçesinde faaliyet gösteren okul kantinlerini işleten veya bu­rada çalışanlarla yüz yüze görüşülerek katılımcının sosyodemografik özellikleri ve besin güvenliğine yönelik tutum belirleme soruları bulunan bir anket formu uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya toplam 86 kişi katılmıştır. Katılımcıların ortalama yaşı 40,52 ±8.23 dür. Gıda maddesinin alımında en çok önemsenen tutumlar; ürün ambalajının sağlam­lığı, yiyecek maddelerinin satış koşulları ve ürünlerin son kullanma tarihleri olmuştur. Katılımcıların en az önemsediği tutum ise ürünler yanında verilen hediyeler (promosyon) dir.

Sonuç: Çalışma sonucunda kantin çalışanlarının besin güvenliği konusunda eğitim alma­sının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Besin güvenliği, Beslenme, Gıda

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to determine the attitudes and behaviors of canteen personnel in Pendik Istanbul.

Method: We applied a questionnaire which included questions about sociodemographic features and attitudes toward food safety face to face to all canteen workers.

Results: 86 workers were included in the study. Mean age was 40,52 ±8.23 years. The workers paid mainly attention towards food package, selling condition of foods and expiring date of products. The least attention was paid to promotion articles given with food.

Conclusion: An educational programme of food safety with regular intervals could be effective.

Key words: Food safety, Nutrition, Food.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,930 Tekil Ziyaretçi