Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.65.68

ÖZET

Hidatik kist Echinococcus granulosus'un larvarının neden olduğu paraziter bir enfeksiyondur. Ül­kemizde endemiktir. Sıklıkla karaciğer ve akciğer yerleşimli olmakla birlikte, primer retroperitone­al yerleşim nadir olarak görülmektedir. Retroperitoneal kist hidatik ile karşılaşıldığında mutlaka başka odak araması yapılmalıdır. Tedavi total veya parsiyel kist eksizyonu ile birlikte kist içeriğinin karın içine bulaştırılmadan çıkarılmasıdır. Retroperitoneal lezyonların ayrıcı tanısında mutlaka akla getirilmelidir. Bu olgu sunumunda primer retroperitoneal yerleşimli iki kist hidatik olgusu sunul­muştur.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkozis; Hidatik kist; Albendazol

ABSTRACT

Hydatid cyst is a Larvar infection caused by the parasite Echinococcus granulosus. It is endemic in our country. Although is often localized in the liver and lung, primary retroperitoneal placement rarely occurs. If retroperitoneal hydatic cyst is seen, further diagnosis should be made. For removal, total or partial excision of the cyst along with treatment of cyst contents in the abdominal cavity without the infection is done. Retroperitoneal lesions should be considered in the differential diagnosis. In this report two primary retroperitoneal hydatic cyst cases were presented.

Key Words: Echinococcosis; Hydatid cyst; Albendazole

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,626 Tekil Ziyaretçi