Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.62.64

ÖZET

Metoklopramid D2 dopamin reseptörlerini antagonize eden bir antiemetiktir. Metoklopramid kul­lanımına bağlı gelişen akut distoni; çocuklarda, genç bayanlarda ve aile öyküsü pozitif olanlarda daha sık görülen nadir bir hastalıktır. Doğru tanıyı koymak için ilaç kullanım anamnezi ve tipik kli­nik prezentasyonun olması gereklidir. Bu olguda ilk başta ayırıcı tanıda zorlandığımız, tedavisinde tekrarlayan biperiden enjeksiyonlarının etkili olduğu metoklopramid kullanımına bağlı gelişen akut distonisi olan bir vakayı sunmaktayız.

Anahtar kelimeler: Distoni; Biperiden; Metoklopramid

ABSTRACT

Metoclopramide is an antiemetic drug that antagonizes dopamine D2 receptors. Acute dystonia induced by metoclopramide is a rare disease which is more common in children, young women and patients with a positive family history. The history of the drug intake and typical clinical presentation are essential for the correct diagnosis. In this case, we would like to present a patient with metoclopramide induced acute dystonia that we were first confused about the diagnosis and that recurrent biperiden injections were effective for the therapy.

Key words: Dystonia; Biperiden; Metoclopramide

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,621 Tekil Ziyaretçi