Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.51.54

ÖZET

İnce barsakların en sık cerrahi gerektiren hastalığı ince barsak tıkanıklığıdır. İnce barsak tıkanık­lığının en sık sebebi daha önceki operasyonlara bağlı adezyonlardır. Tıkanıklığın diğer sebepleri herni, malignansi, Crohn hastalığı ve volvulustur. Mortalite yaş ve strangülasyonla birlikte artar. Adezyondan şüphelenildiğinde konservatif tedavi tercih edilen yöntemdir. Eğer medikal tedavi ba­şarılı olacak ise %80 oranında ilk 48 saat içinde cevap alınır. Eğer strangülasyon şüphesi mevcut ise gecikmeksizin cerrahi uygulanmalıdır.

Anahtar kelimeler: İnce barsak; İntestinal obstrüksiyon; Tanı

ABSTRACT

Mechanical obstruction of the small intestines is the most common cause of surgical intervention. The main cause of obstruction is adhesion due to previous surgery. The other reasons of obstruction are hernias, malignancy, Crohn disease and volvulus. Mortality increases with age and if it is complicated with strangulation. When adhesions are suspected as a cause conservative treatment is the preferred way. 80% of the cases resolve in 48 hours if medical therapy is to be succesfull. Surgery must be carried out without delay if strangulation is suspected.

Key words: Small İntestine; İntestinal obstruction; Diagnosis

 

 

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,896 Tekil Ziyaretçi