Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.26.32

ÖZET

Amaç: Hastanemize başvuran bireylerde vitamin D seviyesinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştirma Hastanesi hasta veri- tabanı aracılığıyla 2013-2014 ocak tarihleri arasında hastanemiz polikliniklerine başvuran ve vitamin D bakılan hastalar çalışmaya alındı. 49 erkek 160 kadın olmak üzere toplam 209 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya dahil edilen hastaların karaciğer enzimleri ve kan kreatini normaldi. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Yaş grupları arasında yapılan karşılaştırmada medyan vitamin D düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi. Erkeklere göre kadınların medyan vitamin D düzeyi karşılaştırıldığında istatis­tiksel olarak anlamlı bir şekilde düşüktü. Genel muayene ve osteoporoz nedeniyle başvuran hastalarla kar­şılaştırıldığında diyabetes mellitus (DM) nedeniyle başvuranların vitamin D düzeyi daha düşüktü. Erkekler ve kadınlar içerisinde yaş grupları arasında medyan vitamin D düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi. 0-18 yaş grubu ve 65 yaş üstü bireylerde kadın ve erkekler arasında Vitamin D düzeyleri istatistiksel olarak benzerdi. 19-40 yaş ve 41-64 yaş grubu içerisinde erkeklere göre kadınların medyan vitamin D düzeyi istatistiksel anlamlı olarak daha düşüktü. Başvuru nedenlerine göre tüm yaş grupları arasında medyan vitamin D düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi.

Sonuç: Optimal Vitamin D seviyesi göz önüne alındığında çalışmaya aldığımız tüm gruplarda optimal vitamin D seviyesinin ilimizde düşük olduğunu gördük. Hasta sayısı daha fazla olan çalışmaların yapılması bu konunun aydınlatılması açısından faydalı olacağına inanıyoruz.

Anahtar kelimeler: Vitamin D; Kadın; Karaciğer

ABSTRACT

Objective: Purpose of this work is to evaluate vitamine D level in blood of individuals referred to the Amasya University, Sabuncuoğlu Serefeddin Research Hospital.

Material and Methods: Patients who had referred to the policlinics of Amasya Univ. Sabuncuoglu Serefeddin Hospital in the period of January 2013-to-January 2014, were selected as subject of this study. Hospital data base of total 209 people, comprised of 49 male and 160 female patients, are studied for variations in vitamine D levels. Liver enzymes and kreatins were found normal. Proper statistics applied to the results for better interpretation.

Results: No statistical meaningful correlation or covariation are found in median vitamin-D level of different age groups. Median vitamine D levels of men when compared with median Vitamin-D level of women came up with lower values. Patients referred with diabetes mellitus (DM) showed lower vitamin-D levels, with respect to VD-levels of patients referred general examination and osteoporosis. Any difference between median vitamin-D levels of male and female patients are not observed. Vitamin-D levels of males and females of ages between 0-18 years and those above 65 years, showed similar statistical characteristics. On the other hand, in regarding with patients of ages between 19-40 years and 41-64 years, median VD levels of women was lower than median VD levels of men. Based on the referring purposes, there has been no statistically meaningful difference found in mVD levels, amoung all age groups.

Conclusion: As the conclusion, in regarding with the optimum level of Vitamin-D, it is found that Vitamin D optimum level is low in all patients involved in this research from the region of Amasya and neighbouring area, It is suggested to carry out further researches on higher number of patients, will provide successful results in better understanding the subject.

Key words: Vitamin D; Woman; Liver

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,597 Tekil Ziyaretçi