Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ15-20 FEMUR BOYUN KIRIKLARI TEDAVİSİNDE ÇOKLU KANÜLE VİDA

FEMUR BOYUN KIRIKLARI TEDAVİSİNDE ÇOKLU KANÜLE VİDA

Multiple Cannulated Screws in the Treatment of Femoral Neck Fractures

Yenel G. Bilgetekin, Ramazan Akmeşe, Çetin Işık, Osman Tecimel, Murat Bozkurt

ÖZET

Bu yazıda, Eylül 2003- Eylül 2011 tarihleri arasında femur boyun kırığı tanısıyla çoklu ka­nüle vida ile cerrahi olarak tedavi edilen 43 hastanın sonuçlarını değerlendirmeyi amaç­ladık. Çalışmada değerlendirilen hastaların yaş ortalaması 44,71 olup; 24 tanesi erkek, 19 tanesi kadındı. Hastaların femur boyun kırıkları Garden Sınıflamasına göre; 4 tanesi Tip 1 kırık, 13 tanesi Tip 2 kırık, 15 hasta tip 3 kırık ve 11 hasta tip 4 kırık olarak değerlen­dirildi. Pauwell sınıflamasına göre ise 10 hastada Tip 1, 14 hastada Tip 2 ve 19 hastada Tip 3 kırık olarak değerlendirildi. Tüm hastalar ortalama 2,1 gün içerisinde ameliyat edil­di. 1 hastaya 4 adet, 42 hastaya 3 adet 6,5 luk spongioz kanüle vida ile tespit uygulandı. 2 hastada lateralden uygulanan kesi ile açık redüksiyon yapmak gerekirken 41 hastada ka­palı redüksiyon uygulandı. Hastalarımızın ortalama takip süreleri 42 ay olarak kaydedildi ve hastaların 25 tanesinde çok iyi, 6 tanesinde iyi, 4 tanesinde orta ve 8 tanesinde kötü sonuç tespit edildi. 4 hastada kaynamama ve 4 hastada avasküler nekroz (AVN) gelişti. Sonuç olarak uygun endikasyonlarda femur boyun kırıklarının tedavisinde çoklu kanüle vida uygulamasının yeterli ve güvenilir olduğu sonucunu çıkardık.

Anahtar kelimeler: Femur boyun kırığı, Kanüle vida, Garden sınıflaması, Pauwell sınıflaması

ABSTRACT

We assessed the outcomes of forty-three patients with femoral neck fractures who were treated with multiple cannulated screws between September 2003 and September 2011. The mean age was 44,71 and there were 24 male and 19 female patients. Distribution of fractures to Garden classification: 4 patients type 1, 13 type 2, 15 type 3 and 11 type 4 and to Pauwell classification: 10 patients type 1, 14 type 2, 19 type 3 . The mean time between the injury and the operation was 2,1 days. 42 patients with femoral neck fractures were fixed with 3 parallel cannulated screws and 1 with four screws. 2 patients were operated on via the lateral approach and open reduction -internal fixation, on the other hand 41 patients were treated by closed reduction and internal fixation. Mean follow-up was 42 months.

The outcome was excellent in 25 patients, good in 6, fair in 2 and poor in 8. Non-union of the fracture developed in 4 patients and avascular necrosis of the femoral head in 4 patients. We conclude that the treatment of femoral neck fractures with multiple cannulated screws in appropriate indications is satisfactory and reliable.

Key words: Femoral neck fracture, Cannulated screw, Garden classification, Pauwel classification.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,924 Tekil Ziyaretçi