Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.20.25

ÖZET

Adölesan dönem, 10- 19 yaşlar arasında, kişinin fiziksel, mental ve duygusal değişikliğe uğradığı, çocukluk ve yetişkinlik arasında yer alan dönemdir. Her yıl, çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerde olmak üzere yaklaşık 16 milyon adölesan gebe doğum yapmakta ve bu ülkelerde 15-19 yaş arası kadın ölümlerinin en sık nedeni gebelik komplikasyonları ve doğum olarak kayıtlara geçmektedir. Ölü doğum ve yenidoğan ölümleri, adölesan gebeliklerde 20-29 yaş gebeliklere oranlara % 50 daha fazladır ve adölesan gebelikle birlikte maternal mortalite ve komplikasyonlu gebelikler artmaktadır. Bu nedenle adölesan gebelikler, dikkatle değerlendirilmesi gereken bir sorundur. Bu çalışmada hastanemizde 2008- 2013 yılları arasında doğum yapan adölesanların gebelik veri­lerinin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Adölesan; Gebelik; Veri sunumu

ABSTRACT

Adolescence is a period between childhood and adulthood that individual has physical, mental and emotional changes between 10-19 ages. Every year, most in low- and middle-income countries, about 16 million adolescent girls give birth and in these countries pregnancy complications and birth are the leading causes of death among 15-19 aged women. Stillbirths and neonatal deaths are 50 % higher among adolescent mothers than women aged 20-29 years and maternal mortality and poor pregnancy outcomes increase with adolescent pregnancy, so adolescent pregnancy is a problem that should be carefully evaluated. In this study, we aim to represent the data of the adolescents who gave birth between 2008 - 2013 years.

Key words: Adolescent; Pregnancy; Data display

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,923 Tekil Ziyaretçi